Druga część projektu: "Szychta kreatywna" - zakończona!

Zakończyliśmy drugą część projektu „Szychta kreatywna”, podczas której poruszyliśmy architektoniczny oraz konserwatorski aspekt rewitalizacji z perspektywy humanistycznej. Nasze rozważania skupiały się na użytkownikach rewaloryzowanych przestrzeni oraz na budowaniu poczucia przynależności do miejsca podlegającego przeobrażeniom.

Część 2: „Skala architektoniczna – poziom inwestycyjny” obejmowała nie tylko spotkania z architektami, urbanistami czy socjologami miasta. Ważnym komponentem stały się warsztaty prowadzone przez pracowników Muzeum oraz zaproszonych gości. Cztery grupy warsztatowe: Tożsamość w przestrzeni publicznej / Architektura i partycypacja / Konteksty rewitalizacji: od interpretacji do działania / Kreatywne transformacje przestrzeni kultury stworzyły sposoby planowania i realizacji procesu rewitalizacji z uwzględnieniem budowania zaangażowania społecznego, kompleksowej wizji rewitalizacji zdegradowanej lub zapomnianej przestrzeni czy działań związanych z  oswajaniem przestrzeni publicznej.

Zapraszamy na trzecią część projektu, czyli finałowe wydarzenie „Szychty kreatywnej” – forum, które odbędzie się 30-31 marca 2017 roku. Podsumujemy dotychczasowe działania, uzupełniając je o nowe konteksty i perspektywy.

 

 

  fot. Rafał Wyrwich i Sonia Szeląg