Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2016 roku

Ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Nagrody przyznawane mogą być w następujących kategoriach:
- wystawy,
- publikacje książkowe,
- dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego
  (w tym wydawnictwa multimedialne),
-  dokonania z zakresu konserwacji.

W 2017 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40.000 zł.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami
lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody.
 
Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach.

 

Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą
lub dostarczyć w terminie do 19 kwietnia 2017 r. na adres:
 
Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
(decyduje data stempla pocztowego).

 

Do wniosku należy dołączyć  krótką (1-3 min) prezentację multimedialną (do 25 slajdów).
Powyższe nie dotyczy kategorii „publikacje książkowe”.

 

Dokumenty

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

WNIOSEK