Jesteś tutaj: Strona główna > O muzeum > Muzeum dzisiaj

Muzeum dzisiaj

Nowy kompleks budynków Muzeum Śląskiego, znajdujący się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice, wraz z innymi powstającymi tutaj instytucjami tworzy Strefę Kultury – nowe centrum życia kulturalnego miasta.

   

fot. Sonia Szeląg fot. Sonia Szeląg
Większość ekspozycji znajdzie się w podziemnych salach, a historyczny pejzaż miasta jest wzbogacony jedynie o szklane boksy doświetlające wnętrza.

Przeszklone boksy umożliwiają oglądanie wystaw w świetle dziennym, mimo iż znajdują się one na głębokości ponad 14 metrów poniżej poziomu terenu.

   

Nowoczesna konstrukcja zaprojektowana przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten z Grazu, zakłada maksymalne wykorzystanie przestrzeni znajdującej się pod powierzchnią ziemi, a tym samym niewielką ingerencję w poprzemysłowy krajobraz. 

Wieża wyciągowa szybu kopalnianego, do której dobudowano panoramiczną windę.

Przestrzeń parkowo-publiczna (widok z wieży).

 

Cześć podziemna

Główną częścią kompleksu architektonicznego Muzeum Śląskiego stanowi ośmiokondygnacyjny  budynek, w którym aż 3 poziomy znajdują się pod ziemią.

fot. Jacek Mężyk
Na kondygnacji P-2 zobaczymy Galerię sztuki polskiej od 1800 do 1945 roku,  Galerię sztuki polskiej po 1945 roku, Galerię plastyki nieprofesjonalnej.

Na kondygnacji P-4 zaplanowano wystawy: Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów, Galeria śląskiej sztuki sakralnej, Laboratorium przestrzeni teatralnych - przeszłość w teraźniejszości, Centrum Scenografii Polskiej oraz ekspozycji czasowych.

 

 

Zrewitalizowane pokopalniane obiekty

 

Dawny budynek maszynowni, zaadaptowany na kawiarnię/restaurację. Magazyn odzieży - obecnie siedziba Centrum Scenografii Polskiej.

 

Muzeum Śląskie w liczbach:

  • Powierzchnia użytkowa wynosi prawie 25 tys. m², a wystawiennicza 6 tys. m².
  • Podziemny, trzykondygnacyjny garaż  posiada aż 232 stanowisk parkingowych.
  • Powierzchnie poszczególnych wystaw wynoszą: Galeria sztuki polskiej 1800–1945 (poziom pierwszy P -2), 474 m², Galeria sztuki polskiej po 1945 roku (poziom pierwszy P -2), 1264 m², Galeria plastyki nieprofesjonalnej (poziom pierwszy P -2), 504 m², Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów (poziom drugi P -4), 1364 m², Galeria śląskiej sztuki sakralnej (poziom drugi P -4), 212 m², Laboratorium przestrzeni teatralnych - przeszłość w teraźniejszości (poziom drugi P -4), 751 m² . 

 

 

Wartość projektu wynosi prawie 262 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 178 mln zł. Pozostała część jest wkładem własnym Województwa Śląskiego. Inwestycja uzyskała również 2,3 mln zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promesa”. Na zorganizowanie wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach MKiDN przekazało 5,7 mln zł.

Obecnie planowane koszty utrzymania na rok 2015 wynoszą ogółem 30 336 081 zł. Muzeum Śląskie jest finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (27 491 081 zł), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2 295 0000) oraz ze środków własnych (550 000).

 

 

Hol Centralny - miejsce spotkań, koncertów, przedstawień.   Trójkondygnacyjny budynek administracyjny. 

 

Kalendarium wydarzeń związanych z budową nowej siedziby>>>

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego 6 wystaw stałych https://www.youtube.com/watch?v=1CogcRriBIs

 

 

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"
Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

-----------------------------------

Ankieta

W jaki sposób najczęściej dowiadują się Państwo o wydarzeniach organizowanych w naszej instytucji?