Galeria sztuki polskiej 1800-1945

Galerię sztuki polskiej 1800-1945, której inicjatorem powstania był dr Tadeusz Dobrowolski – pierwszy  dyrektor muzeum, tworzą zbiory przedwojenne muzeum, z uzupełnieniami kolekcji dokonywanymi od czasu restytucji w 1984 roku.

Najbardziej znaczące nurty w XIX wieku to romantyzm i historyzm – malarstwo ukazujące wydarzenia historyczne, postacie, krajobrazy. Druga połowa XIX wieku to realizm – malarstwo ukazujące przedstawienia rodzajowe. Artyści pokazywali panujące feudalne zależności pomiędzy wsią a dworem (m.in. bezdomność, sieroctwo). Józef Chełmoński – reprezentant nurtu nastrojowego w XIX malarstwie realistycznym, znany z mistrzowskiego warsztatu malowania koni. Przełom XIX i XX wieku to Młoda Polska. Wybitni polscy artyści tego okresu to m.in.: Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski. Lata 90. XIX wieku to impresjonizm. Przedstawiciele tego nurtu: Józef Pankiewicz, Władysław Podkowiński. Nie można, również zapomnieć o najwybitniejszym reprezentancie symbolizmu – Jacku Malczewskim. Dwudziestolecie międzywojenne to okres, w którym ważną rolę odgrywały ugrupowania (Formiści Polscy – pierwsza awangardowa formacja artystyczna oraz Rytm – kultywujący sztukę narodową). W malarstwie polskim znaczącą rolę odegrał nurt koloryzmu. Okres międzywojnia to integracja sztuki polskiej, sztuki europejskiej przez kontakty ugrupowań awangardowych oraz zaangażowanie w działalność szkoły paryskiej. Twórcy tego okresu: Mojżesz Kisling, Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy).

 

Mojżesz Kisling (1891-1953) Kwiaciarka Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) Autoportret Józef Pankiewicz (1866-1940) Lato Jan Matejko (1838-1893) Portet Józefa Ciechońskiego

 

Wyjątkowości galerii dodaje jedna z bardziej reprezentatywnych kolekcji malarstwa polskiego XIX i XX wieku w skali ogólnokrajowej także multimedialna ścieżka zwiedzania – zaproponowana bądź indywidualna, wydzielona w obrębie wystawy przestrzeń czasowa, którą tworzyć będą depozyty z prywatnych kolekcji, prezentacje multimedialne  przedstawiające danego artystę, jego twórczość, epokę).

Spośród przeszło 260 dzieł na ekspozycji zostanie zaprezentowanych 140, obejmujących wszystkie znaczące kierunki w sztuce polskiej lat 1800–1945.

Kurator wystawy: Katarzyna Jarmuł