Kup bilet

A jednak kolej! / Kolej wobec kryzysów. Spotkanie II

A jednak kolej! Spotkanie II / Kolej wobec kryzysów

A jednak kolej!

Kolej wobec kryzysów. Spotkanie II

Wynalazek kolei żelaznej pozostaje jednym z symboli XIX w. Wiek później, w wielu krajach, w różnym czasie, ten system komunikacyjny stanął wobec pojawienia się alternatywnych środków transportu, zwłaszcza samochodu i lotnictwa. W przypadku Polski, w świetle ostatnich badań, można mówić o kryzysie kolei, jako dominującego środka transportu, już od lat 70. XX w. W kolebce kolei, Wielkiej Brytanii, symbolem kryzysu mogą być jednocześnie reformy Beechinga i prywatyzacja kolei kilka dziesięcioleci później. Bardziej kontrowersyjne może być jednak wskazywanie, że kryzysowe zjawiska miały już miejsce, mimo relatywnie słabego rozwoju motoryzacji, jeszcze w okresie międzywojennym. W obu przypadkach przyczyny, proponowane rozwiązania oraz dalekosiężne skutki były oczywiście inne.

Również w XIX w. sieć kolejowa doświadczała kryzysów – miały one inne uwarunkowania, wiązały się ze zmienną polityką państw, poszukiwaniem środków na realizację inwestycji, przeinwestowaniem i oszustwami czy też problemem między popytem i podażą – oczekiwaniem inwestycji kolejowych i ich nie zawsze widocznym ekonomicznym uzasadnieniem.

Kryzysy są zjawiskiem powszechnym w historii. Ostatnie dwa wieki obfitowały zarówno w wydarzenia polityczne o takim charakterze, jak i ekonomicznym oraz społecznym. Z pewnością za najważniejsze uznać należy tutaj wydarzenia Wiosny Ludów, I i II wojnę światową, kryzys po zakończeniu I wojny światowej (w Polsce jakże symbolicznie związany z „deficytami kolejowymi”), wreszcie Wielki Kryzys czy trudności restrukturyzującej się Polski po 1989 r. Kryzysem można jednak także nazwać subiektywne doświadczenie indywidualnych osób –nawet powstanie kolei, jej brak czy osobista tragedia związana z jej istnieniem.

Już po raz drugi pragniemy zaprosić do udziału w konferencji naukowej, której osią będzie kolej. Dzięki gościnności i życzliwości Muzeum Historycznego w Lubinie tematem tegorocznej dyskusji będą refleksja o relacji kolej – sytuacje kryzysowe. Chodzi tutaj zarówno o opis funkcjonowania tego systemu transportowego w krytycznych chwilach życia poszczególnych państw, jak i chwile, w których kolej właśnie doświadczała własnych kryzysów. Równie interesujące pozostają dla organizatorów wydarzenia o większym znaczeniu, jak wspomniany Wielki Kryzys, jak i historie lokalne. Chcemy również podjąć próbę szerszego spojrzenia na dzieje kolei w Polsce, porównując sytuację kolei w innych krajach Europy czy świata. Konferencja w swoich założeniach adresowana jest zarówno do historyków, jak i geografów, kulturoznawców czy środowiska technicznego. Sądzimy, że interdyscyplinarne spojrzenie na historię kolei pozwoli lepiej ją poznać i zrozumieć.
Konferencja odbędzie się w dn. 18-19 września 2019 r. w Muzeum Historycznym w Lubinie. Jej organizatorami są Muzeum Historyczne w Lubinie, Wrocławski Oddział IPN, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zgłoszenia udziału wraz z abstraktem o objętości do 1000 znaków prosimy o przesyłanie do 31 lipca 2019 r. na adres bartosz.kruk@ipn.gov.pl; tomasz.przerwa@uwr.edu.pl; d.keller@muzeumslaskie.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają również wszystkim prelegentom nocleg i wyżywienie.

Teksty wystąpień zostaną opublikowane w postaci monografii naukowej w 2020 r.

 

Organizatorzy:

dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr

dr Bartosz Kruk

dr Dawid Keller

 

Fot. Pixabay

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn