Kup bilet

Zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum Śląskiego

Dotychczasowa dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach Alicja Knast została 29 stycznia 2020 r. odwołana ze stanowiska. Obowiązki dyrektora zostały powierzone Marcinowi Gwoździewiczowi, dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Funkcję dyrektora muzeum będzie on pełnił do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego, który zostanie niebawem rozpisany.

Muzeum Śląskie w Katowicach realizuje w sposób niezakłócony swoje zadania statutowe, prowadząc działalność badawczą i edukacyjną oraz przygotowując kolejne wystawy czasowe zaplanowane na najbliższe miesiące.

Marcin Gwoździewicz jest menadżerem z doświadczeniem w zarządzaniu na rynku komercyjnym i w podmiotach publicznych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki. Wykształcenie zawodowe poszerzał w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie na kierunku reżyseria. Ukończył studia menadżerskie, uzyskując dyplom Executive MBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie & Apsley Business School – London.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn