Kup bilet

9 lutego – Ogólnopolski Dzień Etnologii

Dzień Etnologii obchodzony jest w Polsce po raz pierwszy w tym roku, a ogłoszony został z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Data jest nieprzypadkowa, bo tego dnia w 1895 roku we Lwowie, z inicjatywy prof. dra Antoniego Kaliny, powołano Towarzystwo Ludoznawcze.

Coroczne obchody mają konsolidować środowisko, upowszechniać działania wielu pokoleń etnolożek i etnologów, sprzyjać transparentności przedsięwzięć etnologicznych nie tylko w przestrzeni akademickiej, lecz także w sferze publicznej.

Etnologia to nauka o człowieku i  kulturze od czasów dawnych po współczesne. To także sposób patrzenia na rzeczywistość polegający na obserwacji i opisie tego co bliskie i co uchodzi często w danej kulturze za zwykłe, naturalne i oczywiste. Oznacza to, że każde zjawisko może stać się potencjalnym przedmiotem etnologicznej refleksji badawczej. Etnologia jest nauką empiryczną, a stawiane tezy zawsze opiera na badaniach terenowych: obserwacji, prowadzeniu rozmów z ludźmi, rejestracji fotograficznej, sporządzaniu opisów, poszukiwaniu zależności między badanymi zjawiskami kultury – zwyczajami, obrzędami, wierzeniami, systemami pokrewieństwa, życiem codziennym.

W naszym Muzeum pracownice Działu Etnologii tworzą kolekcje z zakresu kultury ludowej, robotniczej i mieszczańskiej, opracowują naukowo gromadzone zbiory, przygotowują katalogi różnych kolekcji, tworzą ekspozycje muzealne, podejmują różnorodne ciekawe tematy podczas oprowadzań kuratorskich, wykładów i prelekcji, uczestniczą w konferencjach naukowych, debatach, publikują w wydawnictwach naukowych, współpracują z muzealnikami z całego kraju, uczestniczą w pracach jury konkursów folklorystycznych i sztuki ludowej. Niezwykle ważnym elementem ich warsztatu etnologicznego są terenowe prace badawcze – stacjonarne oraz jednodniowe rejestracje ginących zwyczajów i obrzędów, interesujących zjawisk kultury.

 

Fot. Wyjazd na badanie terenowe, Kostów, pow. Kluczbork, 1958, fotograf nieznany

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i promocjami

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn