Kup bilet

A jednak kolej! Konferencja współorganizowana przez Muzeum Śląskie

 

 

Wynalazek kolei żelaznej pozostaje jednym z symboli XIX w. Wiek później, w wielu krajach, w różnym czasie, ten system komunikacyjny stanął wobec pojawienia się alternatywnych środków transportu, zwłaszcza samochodu i lotnictwa. W przypadku Polski, w świetle ostatnich badań, można mówić o kryzysie kolei, jako dominującego środka transportu, już od lat 70. XX w. Już po raz drugi zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „A jednak kolej! Kolej wobec kryzysów. Spotkanie II”, której osią będzie kolej.

Dzięki gościnności i życzliwości Muzeum Historycznego w Lubinie tematem tegorocznej dyskusji będą refleksja o relacji kolej – sytuacje kryzysowe. Chodzi tutaj zarówno o opis funkcjonowania tego systemu transportowego w krytycznych chwilach życia poszczególnych państw, jak i chwile, w których kolej właśnie doświadczała własnych kryzysów. Równie interesujące pozostają dla organizatorów wydarzenia o większym znaczeniu, jak wspomniany Wielki Kryzys, jak i historie lokalne. Chcemy również podjąć próbę szerszego spojrzenia na dzieje kolei w Polsce, porównując sytuację kolei w innych krajach Europy czy świata. Konferencja w swoich założeniach adresowana jest zarówno do historyków, jak i geografów, kulturoznawców czy środowiska technicznego. Sądzimy, że interdyscyplinarne spojrzenie na historię kolei pozwoli lepiej ją poznać i zrozumieć.

Konferencja odbędzie się w dn. 18-19 września 2019 r. w Muzeum Historycznym w Lubinie. Jej organizatorami są Muzeum Historyczne w Lubinie, Wrocławski Oddział IPN, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Więcej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn