Kup bilet

II edycja Biennale Industrii // 15-17 października 2021

Zapraszamy na II edycję Biennale Industrii, która odbędzie się od 15 do 17 października br. Biennale Industrii to interdyscyplinarne wydarzenie, na które składają się projekty artystyczne, koncerty, a także spotkania i działania służące refleksji nad stanem kultury i społeczeństwa, w którym dziedzictwo przemysłowe odegrało i odgrywa nadal ważną rolę.

II edycja Biennale Industrii 2Przestrzeń postindustrialna ma wartość kulturową, społeczną i gospodarczą, dlatego w Muzeum Śląskim poruszamy kwestie związane z tym dziedzictwem, ukazując zarówno wpływ rewolucji przemysłowej na rozwój gospodarki, ukształtowanie aglomeracji oraz postęp w dziedzinach medycyny, nauki i techniki, jak również – na reorganizację krajobrazu, czy degradację środowiska. Wszystko po to, aby ukazać pełen obraz zjawiska.

W trakcie tegorocznej odsłony Biennale Industrii w znacznej mierze będziemy odnosić się do własnego dziedzictwa związanego z miejscem, w którym powstała nowoczesna siedziba Muzeum Śląskiego. Aby przybliżyć historię przekształcenia kopalni węgla kamiennego w “kopalnię kultury”, przygotowaliśmy wystawę planszową ukazującą przeobrażenie terenu KWK “Katowice” i pracę górników, a dla zgłębienia kwestii związanych z obiektami przemysłowymi, opracowaliśmy wystawę online prezentującą wybrane zabytki wielkogabarytowe ze zbiorów naszej instytucji. Tegoroczna edycja to również premierowa prezentacja projektu powstałego w ramach programu rezydencji artystycznych Performatywny Magazyn, panel dyskusyjny poświęcony naszemu regionowi, a także performatywne czytanie jednoaktówki wyłonionej w ramach konkursu inspirowanego łaźnią Gwarek.

Pełny program już wkrótce!

Biennale Industrii 2021 to część oferty kulturalnej towarzyszącej projektowi „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” dofinansowanego z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 1               Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek                    Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 24

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn