Kup bilet

„Inclusive Museums” – projekt na rzecz edukacji włączającej i wolontariatu

Muzeum Śląskie jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu „Inclusive Museums”, realizowanego w ramach programu Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji Erasmus + w kategorii „Edukacja dorosłych”.

Celami projektu są wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej oraz stworzenie możliwości wolontariatu osobom o utrudnionym dostępie do kultury i rynku pracy. Wolontariusze dzięki współpracy z muzeami mogą rozwijać swoje zainteresowania, a samorealizacja i praca w obszarze dziedzictwa kulturowego, sztuki i edukacji podnosi poczucie własnej wartości. Ponadto działania włączające wzmacniają wizerunek muzeów jako instytucji odpowiedzialnych społecznie i są odpowiedzią na realne potrzeby współczesności.

Partnerami projektu są muzea z Holandii i Finlandii, stowarzyszenie historyków z Belgii oraz szkoła językowa dla dorosłych z Hiszpanii. Podczas trwania projektu 16 uczestników z organizacji partnerskich będzie wymieniało się praktykami i podnosiło swoje kompetencje edukacyjne.

W trakcie spotkań szkoleniowych w każdym z państw partnerskich będą realizowane seminaria, warsztaty, wizyty studyjne w instytucjach kultury. Pozwoli to na zapoznanie się z obszarami pracy, metodami i rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i wolontariatu dla różnych grup odbiorców. Efektami wymiany dobrych praktyk oraz pracy zespołowej mają być rozwój kadry i wypracowanie metod włączania i szkolenia potencjalnych wolontariuszy z różnych grup docelowych.

Szczególną uwagę partnerzy projektu poświęcają seniorom, grupom osób z niepełnosprawnościami oraz grupom osób wymagających reintegracji społecznej.

Rezultatem działań projektowych będzie „Greenbook” – międzynarodowy dokument dotyczący współpracy z grupami wykluczonymi zawierający opisy dobrych praktyk i metody współpracy wolontariackiej.

Koordynatorem projektu jest Muzeum Broeker Veillig z Holandii.

 

Partnerzy projektu:

„Inclusive Museums” – projekt na rzecz edukacji włączającej i wolontariatu 1

„Inclusive Museums” – projekt na rzecz edukacji włączającej i wolontariatu 2

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn