Kup bilet

"Jochym z Marców" / MŚK/PLN/843Jan Nowak urodził się w Katowicach – Bogucicach w rodzinie górniczej. Aby uniknąć służby wojskowej podjął prace w kopalni „Katowice”, gdzie przepracował dwadzieścia siedem lat – początkowo jako górnik na wydziale mechanicznym, później jako sztygar. Pod koniec lat 50. XX wieku uczęszczał na zajęcia ogniska artystycznego, w którym technik graficznych uczył Stefan Suberlak. Tam zapoznał się z linorytem i od tego czasu, poza suchą igłą jest to podstawowa technika jaka się posługuje. Poza grafiką zajmuję się również rzeźbą oraz malarstwem. Był jednym za współzałożycieli grupy „Gwarek 58”. W 1989 roku otrzymał uprawnienia Ministra Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu artysty plastyka. Zainteresowania Nowaka skupiają się wokół natury i relacji człowieka do otaczającego świata, przyrody, drugiego człowieka i Boga. Miał wiele znaczących wystaw indywidualnych Jest laureatem nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Uznany artysta i wybitny grafik potrafiący analizować i syntetyzować rzeczywistość, kreując ją na nowo poprzez język sztuki, będący jak każdy inny język skodyfikowanym systemem znaczeniowym. Bogata symbolika obecna jest we wszystkich realizowanych przez artystę cyklach graficznych, takich jak: Portrety, Ogrody, Erotyki, Poznania czy Silesiana.

Linoryt  Jochym z Marców jest hołdem dla codziennej i wytrwałej pracy rolnika. Jest to portret osoby rzeczywistej, a za razem symbolicznej: rolnika, którego aureolą jest koło z wozu drabiniastego, na którym widnieje historia życia, czyli codzienne obowiązki. Jego przyjacielem i towarzyszem jest czule chowany za pazuchą koń. Gdy przyjrzymy się strukturze marynarki, zauważymy, że utkana jest z ziaren pszenicy, a znajdujące się na piersiach kieszenie układają się w kształt pługa.

Sakralny charakter tego przedstawienia podkreślony został przez środki formalne zaczerpnięte z ikony – postać ukazana zostało frontalnie w wymiarze popiersia, a wzrok spod przymrużonych powiek utkwiony jest w wysoko, ponad głową widza. To wszystko sprawia, że prosty rolnik staje się cichym, nieopisanym w hagiografiach świętym, równouprawnionym w panteonie apostołom z Ostatniej wieczerzy, Świętej Katarzynie Bolońskiej, Świętemu Franciszkowi i wszystkim innym świętym i błogosławionym, którym Jan Nowak również poświęcił swoje prace.

Sonia Wilk


Szczerze. Linoryty Jana Nowaka 4W naszym e-sklepie posiadamy album Szczerze. Linoryty Jana Nowaka, poświęcony twórczości Jana Nowaka, artysty wymykającego się z ram klasyfikacji, najwybitniejszego grafika w środowisku artystów zwanych intuicyjnymi lub outsiderami sztuki.
W bogato ilustrowanej publikacji znajduje się także obszerny życiorys artysty, omówienie prezentowanych w albumie cyklów graficznych oraz zestawienie najważniejszych wystaw.

→ przejdź do sklepu

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn