Kup bilet

W Muzeum Śląskim 25 września odbyło się spotkanie z okazji 40-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Towarzyszyła mu premiera filmu pt. „Precz z komuną”, ukazującego historię organizacji. Obchody jubileuszowe zostały przeniesione na bieżący rok, ponieważ w roku ubiegłym z powodu pandemii nie mogły zostać zorganizowane.

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało we wrześniu 1980 roku na fali strajków robotniczych oraz wydarzeń sierpniowych i było pierwszą w PRL organizacją studencką pozostającą poza kontrolą komunistycznych władz. NZS skupiał młodych ludzi, pragnących demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych oraz poszanowania praw człowieka. Organizacja zajmowała się także wspieraniem działań NSZZ „Solidarność”. Na Śląsku najsilniejsze struktury zrzeszenia powstały na Politechnice Śląskiej oraz Uniwersytecie Śląskim, ale NZS działał także w innych uczelniach. W obchodach jubileuszowych w Muzeum Śląskim wzięli udział liczni działacze NZS-u z całego regionu, ale także z innych ośrodków w Polsce, którzy związani byli z organizacją na różnych etapach jej rozwoju.

 

Jubileuszowe spotkanie NZS-u

Podczas spotkania został zaprezentowany także film pt. „Precz z komuną” autorstwa Jędrzeja Lipskiego. Dokumentuje on losy organizacji od początku lat 80., ukazując walkę o legalizację NZS-u, budowanie struktur i organizowanie licznych akcji antykomunistycznych. Narratorami filmu są bohaterowie przedstawianych wydarzeń oraz historycy. W celu zilustrowania opowiadanej historii twórcy filmu posłużyli się materiałami pochodzącymi z IPN-owskich archiwaliów VHS czy archiwów TVP. Przygotowywano także inscenizacje, będące niejako podróżą w czasie, a przypominające ważne dla pełnego obrazu historii NZS-u wydarzenia, w tym strajki studenckie, pacyfikację Huty Baildon, zakładanie drukarni, aresztowania czy rewizje. Natomiast muzykę towarzyszącą opowieści stanowią piosenki z lat 90. autorstwa Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i Zbigniewa Łapińskiego.

Do uczestników uroczystości jubileuszowej okolicznościowe listy nadesłali m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn