Kup bilet

Już jest nasza nowa publikacja „Archiwum Powstań Śląskich. Tom II”

Polecamy naszą nowość wydawniczą pt. „Archiwum Powstań Śląskich. Tom II” jest to druga część pierwszej serii publikacji poświęconej powstaniom śląskim.

Publikacja obejmuje okres drugiego powstania w 1920 roku. Teksty źródłowe, które składają się na II tom, stanowią kontynuację serii I, czyli części Archiwum Powstań Śląskich z zasobu Instytutu Józefa Piłsudskiego. Publikacja zawiera komentarze, sprawozdania urzędowe, protokoły zeznań świadków, a także przedruki pozyskanych dokumentów peowiackich, niektóre ich tłumaczenia na język niemiecki wraz z komentarzami. Można tu znaleźć także garść polskich dokumentów lub ich tłumaczeń z czasu trwania powstania, a nawet popowstaniowego oraz odpis rozkazu rzekomej Krajowej Obrony Śląskiej z 6 września 1920 roku, podpisany przez niejakiego Zgierskiego, który jest falsyfikatem. Przedrukowano także znajdujące się w zbiorze nowojorskim fragmenty akt niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Policji Plebiscytowej.

→Kup teraz

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn