Kup bilet

Katowice moja miłość // fotografie Józefa Ligęzy

Józef Ligęza jest fotografem o uznanej pozycji nie tylko w środowisku śląskim. Fotografuje od sześciu dekad, a jego archiwum zawiera ponad 250 000 negatywów. Od 1977 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Wielokrotnie nagradzany na forum międzynarodowym, w 1985 roku uzyskał tytuł Artiste AFIAP (Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej).

Jego biografię umieszczono w Międzynarodowej encyklopedii fotografów wydanej przez oficynę Editions Camera Obscura. Prace Józefa Ligęzy mają walor fotografii humanistycznej, której tematem jest człowiek i jego otoczenie. Szczególne miejsce w dorobku autora zajmuje fotografia miasta.

Przez wiele lat rejestruje przemiany Katowic, o których mówi Katowice moja miłość, publikując zdjęcia w kolejnych albumach im poświęconym. Obrazuje powstawanie nowej przestrzeni urbanistycznej, wypełnianie jej nową architekturą, ale jednocześnie utrwala stare struktury miasta, zachowując je dla nas w pamięci fotograficznej.

W Muzeum Śląskim prezentowaliśmy fotografie Józefa Ligęzy w 2008 roku na wystawie Life znaczy życie, której kuratorem była Danuta Kowalik-Dura.

Danuta Kowalik-Dura

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn