>
Kup bilet

Konkursy dla uczniów – zapraszamy do udziału

 Muzeum Śląskie zaprasza zarówno szkoły jak i osoby indywidualne do udziału w konkursach organizowanych z okazji 90-lecia istnienia muzeum. Przedmiotem trwających konkursów jest zaprojektowanie wystawy oraz stworzenie plakatu. Szczegóły konkursów przedstawione są poniżej.
  • Muzeum Młodych – konkurs dla szkół z województwa śląskiego

Z okazji 90. urodzin Muzeum Śląskiego zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Muzeum Młodych”. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów lokalną historią lub bohaterami oraz uwrażliwienie szkolnej społeczności na historię „małych ojczyzn”. Konkurs polega na zaprojektowaniu i realizacji wystawy odnoszącej się do ich lokalnego dziedzictwa.

Konkurs adresowany jest dla szkół podstawowych (klasy 4-8), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całego województwa śląskiego.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży lokalną historią i dziedzictwem, a jego efektem ma być utworzenie lub ulepszenie działających już szkolnych muzeów czy izb pamięci.

Konkurs polega na zaprojektowaniu i realizacji wystawy odnoszącej się do ich lokalnego dziedzictwa, historii czy bohatera. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać mailowo lub pocztą kartę zgłoszeniową wraz z rozpisanym projektem. Zgłoszeń można dokonywać w dwóch kategoriach: „muzea szkolne” i „szkolne muzeum wirtualne”.

Dla wyłonionych w konkursie szkół Muzeum Śląskie zorganizuje warsztaty zapoznające uczniów z pracą muzealną. Po zakończeniu warsztatów szkoły otrzymają grant na realizację swoich projektów. Zwycięski projekt otrzyma dodatkowo nagrodę.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2018. Projekty należy złożyć do 31 grudnia 2018.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym: muzeum_mlodych@muzeumslaskie.pl lub pod numerem telefonu: 32 213 08 61.

Do pobrania:

 

  • Muzeum Śląskie oczami dziecka – konkurs na plakat

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza dzieci do udziału w ogólnopolskim konkursie na plakat z okazji 90-lecia Muzeum Śląskiego pt. „Muzeum Śląskie oczami dziecka”.

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia. Udział w nim wziąć mogą zarówno przedszkola, szkoły, placówki edukacyjno-wychowawcze jak i osoby indywidualne. Celem konkursu jest dowartościowanie młodego odbiorcy, zachęcenie do współdziałania z Muzeum Śląskim, pokazanie, że również dzieci mają wpływ na program, promocję i wizerunek instytucji.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formie plakatu wykonane w dowolnej technice płaskiej (z wyłączeniem malarstwa na szkle, prac wykonanych z materiałów nietrwałych). Tematyka plakatów ma oscylować wokół tego, jak dzieci postrzegają Muzeum Śląskie, co kojarzy się z tym Muzeum, bądź co zapamiętali z wizyty w Muzeum Śląskim. Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa prac na stronie Muzeum Śląskiego.

Uczestnicy, których plakaty zakwalifikują się do wystawy, otrzymają dyplomy oraz bilety wstępu upoważniające do zwiedzania Muzeum Śląskiego.

Plakaty trzech osób, które uzyskają największą liczbę głosów jury, będą promowały wydarzenia dla dzieci odbywające się w Muzeum Śląskim w roku 2019 na stronie muzeum, w mediach społecznościowych oraz na drukach promocyjnych. Ponadto ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci materiałów malarskich (pastele, farby, pędzle, bloki).

Końcowy termin nadsyłania prac: 16 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników: styczeń 2019 r.

Nadsyłanie prac: Prace wraz z arkuszem zgłoszeniowym i oświadczeniem (do pobrania poniżej) należy dostarczyć do Muzeum osobiście (na recepcję) bądź przysłać pocztą na adres:

Muzeum Śląskie – Dział Edukacji

ul. T. Dobrowolskiego 1,

40-205 Katowice

z dopiskiem „Muzeum Śląskie oczami dziecka”

Więcej informacji – tel. kontaktowy: 32 21 30 829

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo