Kup bilet

Miasto w procesie // Porozmawiajmy (nie tylko) o rewitalizacji – spotkania online

Rewitalizacja może przybierać różnorodne formy, zmieniając nie tylko charakter poszczególnych kwartałów czy dzielnic, ale również relacje między mieszkańcami a miastem jako takim. To także szansa na rozwój, poprawę jakości życia, nadanie nowej funkcjonalności obiektom poprzemysłowym, budowę kapitału kulturowego, a także zmianę postrzegania zrewitalizowanego obszaru zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

O możliwościach, szansach i zagrożeniach związanych z tym procesem chcemy porozmawiać w trakcie cyklu spotkań z ekspertami z Norwegii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Wraz z nimi odkryjemy, w jaki sposób na postrzeganie miasta mogą wpłynąć artyści, co kryje się pod hasłem „Bilbao Metropoli-30”, a także jak zmieniał się Liverpool i o co chodzi w planowaniu oddolnym i odgórnym.

Spotkania, które poprzedzą wystąpienia zaproszonych gości, poprowadzi Aleksander Krajewski.

 

7.10.2021, godz. 18.00, Sveinung Krokann Berg – Norweski Instytut Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU) // Rozwój miast w oparciu o kulturę przyciąga klasę kreatywną

W trakcie wystąpienia zaprezentowana zostanie rola kultury w rozwoju europejskich miast na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci, a także sposób, w jaki kultura oraz branże kreatywne wpływają na progres nowych projektów rozwojowych. „Kultura” i „kreatywność” to pojęcia wieloznaczne w kontekście strategii kulturowej odnowy miast i twórczej przemiany. Analogicznie kapitał kulturowy interpretować można zarówno jako wykonywane działania, jak i zasoby kulturowe reprezentowane przez dziedzictwo kulturowe i obiekty kultury. W trakcie spotkania poruszone zostaną również kwestie kapitału kulturowego niesionego przez dziedzictwo przemysłowe w europejskich miastach oraz przyczyny powiązań między przemysłem kreatywnym a aktywnością kulturową.

 

4.11.2021, godz. 18.00, Idoia Postigo Fuentes – Bilbao Metropoli30 // Myślenie strategiczne w planowaniu miejskim: przykład obszaru metropolitarnego Bilbao

Pod koniec lat 80. Bilbao zaczęło tracić dobrą pozycję ekonomiczną. W odpowiedzi polityczni decydenci podjęli odważną decyzję: uruchomiono plan strategiczny obejmujący cały obszar metropolitarny dawnego portu przemysłowego, tj. łącznie milion mieszkańców i 30 miejscowości.

Bezrobocie, zanieczyszczenie środowiska i zaniedbana urbanistyka to tylko część z priorytetów objętych planem.

W celu realizacji strategii powołano do życia nową organizację non profit z przedstawicielami sektora publicznego oraz prywatnego. Tym samym w 1991 roku powstało Stowarzyszenie na rzecz Rewitalizacji Metropolii Bilbao „Bilbao Metropoli-30”.

Od samego początku proces rewitalizacji był skoncentrowany na budowie i modernizacji infrastruktury, tj. obszarach zaniedbanych w ubiegłych dziesięcioleciach. Po latach wspólnych wysiłków projektowych i konstrukcyjnych w 1995 roku otwarto metro, a w 1997 roku Muzeum Guggenheima. Niezwykły sukces i entuzjazm społeczny wywołany dwoma pierwszymi widocznymi sukcesami pomógł Metropolitan Bilbao w realizacji pozostałych projektów strategicznych.

Przed 2000 rokiem przesunięto cel działań z infrastruktury na ludzi i wyznawane przez nich wartości. Od tej pory wartość innowacji stała się integralną częścią procesu strategicznego. Aktualnie realizowanych jest wiele projektów dotyczących specjalizacji zawodowych. W niedalekiej przyszłości do nowej definicji obszaru metropolitarnego Bilbao dołączą kwestie tożsamości, społeczności i otwartości. Nieustannie pracujemy nad nowymi strategiami przyszłości miasta.

 

2.12.2021, godz. 18.00, John Pendlebury – Newcastle University // Zarządzanie – i utrata – statusem miejsca światowego dziedzictwa: przykład Liverpoolu

W wyniku uznania Liverpoolu za wybitny przykład miasta portowego o światowym znaczeniu handlowym w 2004 roku Liverpool Maritime Mercantile City został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa. Wydarzenie to potwierdza wkład miasta w innowacje technologiczne. Otrzymanie statusu obiektu światowego dziedzictwa stanowiło kulminacją ponownej oceny przemysłowej przeszłości Liverpoolu po długim okresie upadku gospodarczego. Postrzegano to również jako sposób rewitalizacji gospodarczej. Jednakże od momentu wykreślenia miasta z Listy Światowego Dziedzictwa w 2021 roku Liverpool balansuje na krawędzi dalszego rozwoju i starań zmierzających do przekonania UNESCO o utrzymaniu cech kwalifikujących miasto do tego tytułu.

W drugiej części spotkania będziemy się zastanawiać, jakie możliwości stoją przed Liverpoolem i jakie są szanse na powrót miasta na listę UNESCO.

 

13.01.2022, godz. 18.00, Sveinung Krokann Berg – Norweski Instytut Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU) // Planowanie odgórne a planowanie oddolne

Publikacja „Uses of Heritage” autorstwa Laurajane Smith z 2006 roku o dziedzictwie stała się w ostatniej dekadzie przedmiotem dyskusji oraz dalszych badań dotyczących sposobu oceny wartości dziedzictwa kulturowego przez uprawnione instytucje – profesjonalistów w dziedzinie i „wyższe klasy średnie i rządzące, wykształconych europejskich profesjonalistów i elity”. Dyskusję tę nazwano Autoryzowanym Dyskursem Dziedzictwa (Authorized Heritage Discourse, AHD). Spór o AHD w ramach badania dziedzictwa może również stanowić inspirację w zakresie podejścia do oddolnych i odgórnych modeli zarządzania oraz świadomości zalet i wad poszczególnych metod.

Ostatnie spotkanie z cyklu zaprezentuje oddolne i odgórne planowanie w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, a także powiązanie różnorodnych podejść z innymi aktualnymi trendami, takimi jak decentralizacja władzy i procesy demokratyzacji.

 

  • Spotkania prowadzone w języku angielskim // tłumaczenie online na język polski.
  • Udział bezpłatny za pośrednictwem portalu Facebook.
  • Muzeum zastrzega możliwość zmian w programie.

 

Projekt dofinansowany z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 1               Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek                    Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 24

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn