Kup bilet

„Muzea młodych” już działają!

W Muzeum Śląskim w Katowicach zakończył się konkurs „Muzeum młodych”. Jego laureatami zostali uczniowie i nauczyciele z trzech szkół z województwa śląskiego. Gala rozstrzygnięcia konkursu i wręczenie nagród odbyły się w Muzeum Śląskim 25 lutego.

Z okazji swoich 90. urodzin Muzeum Śląskie zaprosiło do udziału w konkursie szkoły z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów szkół wszystkich szczebli lokalną historią i dziedzictwem oraz związanymi z nimi bohaterami, a także uwrażliwienie szkolnych społeczności na historię ich „małych ojczyzn”. Efektem miało być natomiast utworzenie lub ulepszenie już działających szkolnych muzeów czy izb pamięci poświęconych wybranej przez uczniów tematyce.

W konkursie nagrodzone zostały trzy szkoły:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. I. Sendler w Toszku za zaangażowanie na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa w projekcie: „Życie codzienne mieszkańców Toszka w XX wieku”,

– III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie za odpowiedzialne i interesujące podejście do ochrony dziedzictwa lokalnego poprzez projekt: „…Swego nie znacie” oraz

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu za ciekawe połączenie lokalnego dziedzictwa ze światem wirtualnym w projekcie muzeum wirtualnego „Zabytki Grodźca i okolicznych miejscowości – wejdź i zdobądź poziom”.

Informacje o zwycięskich projektach:

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, wykorzystując przestrzeń na poddaszu szkoły, postanowili zadbać o atmosferę miejsca i historie, jakie z nim się łączą. Udało im się zainteresować ideą konkursu lokalnych mieszkańców, mobilizując ich do przejrzenia i przekazania swoich pamiątek. Uczestnikom udało się odkryć niezwykłe, zapomniane historie, ukazujące mieszkańców jako biznesmenów czy prawdziwych lokalnych bohaterów.

Młodzież III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego w Chorzowie postanowiła wzbogacić działającą już w szkole regionalną izbę muzealną oraz poszerzyć jej działalność. Zebrane do tej pory przedmioty zostały profesjonalnie zaprezentowane w ciekawej aranżacji na szkolnym korytarzu (do tej pory znajdowały się w sali lekcyjnej). Podczas gromadzenia eksponatów, jak i pracy nad nową aranżacją uczniowie wykazali się wielkim zaangażowaniem, co podkreślali ich nauczyciele.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu podjęli się bardzo ambitnego planu przeniesienia działającej w ich placówce izby pamięci w przestrzeń Internetu. W efekcie powstała niezwykle ciekawa strona internetowa, która koresponduje z przestrzenią rzeczywistą. Podczas pracy nad stroną, jak i opracowaniem materiału udało się uczestnikom nawiązać współpracę z gminą i lokalnymi działaczami. Realizując projekt, uczniowie myśleli jednocześnie o sposobie jego kontynuacji i zaangażowaniu w prowadzenie strony młodszych koleżanek i kolegów.

Koordynatorką projektu była Agata Picheń-Kowalska z Działu Edukacji Muzeum Śląskiego.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn