Kup bilet

Muzeum Śląskie nadal otwarte na upamiętnienie wybitnego reżysera

W związku z publikacjami medialnymi, Muzeum Śląskie w Katowicach informuje, że było – i nadal pozostaje – otwarte na upamiętnienie wybitnego reżysera Kazimierza Kutza w ramach wystaw czasowych – tworzonych lub współtworzonych przez naszą instytucję. Należy podkreślić, że taka wola została jednoznacznie wyrażona w trakcie spotkania z jednym ze spadkobierców reżysera.

Muzeum Śląskie, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, ma pełną świadomość dorobku artystycznego i roli społecznej Kazimierza Kutza, a w szczególności jego wkładu dla popularyzacji kultury Górnego Śląska.

Jednocześnie, Muzeum Śląskie wskazuje, że nie posiadało możliwości sprostania oczekiwaniom spadkobierców w zakresie ekspozycji pamiątek, o czym informowaliśmy w oświadczeniu z dnia 03.08.2020 roku.
Aktualnie podejmowane są starania, aby spuścizna materialna po Kazimierzu Kutzu pozostała w Katowicach, a osoba wybitnego reżysera była w sposób godny i trwały upamiętniona.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn