>
Kup bilet

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2017 roku

Ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Nagrody przyznawane mogą być w następujących kategoriach:

  • wystawy,
  • publikacje książkowe,
  • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego ( w tym wydawnictwa multimedialne),
  • dokonania z zakresu konserwacji.

W 2018 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40.000 zł.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami  lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody.

Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach.

Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 20 kwietnia 2018 r. na adres:

Muzeum Śląskie w Katowicach
T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
(decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć  krótką (1 – 3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów).

Powyższe nie dotyczy kategorii „publikacje książkowe”.

Załączniki złożone do wniosku należy odebrać osobiście w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, 2 piętro, pokój nr  A2.10 (biuro podawcze) w terminie do 31 lipca 2018 r.

Po upływie tego terminu wszystkie załączniki zostaną zniszczone.

DO POBRANIA

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo