Kup bilet

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2020

Ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Zachęcamy muzea do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  • wystawy,
  • publikacje książkowe,
  • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne),
  • dokonania z zakresu konserwacji.

W 2021 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40.000 zł.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami
lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody.

Instytucja może zgłosić maksymalnie 2 wnioski w każdej z kategorii.

Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego,
których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach.

Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 20 kwietnia 2021 r. na adres:

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

(decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć  krótką (1 – 3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów).

Powyższe nie dotyczy kategorii „publikacje książkowe”.

Załączniki złożone do wniosku należy odebrać w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach,
ul. T. Dobrowolskiego 1, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Panią Beatą Grochowską
tel. 32 77 99 316, w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Po upływie tego terminu wszystkie załączniki zostaną zniszczone.

Pliki do pobrania:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn