Kup bilet

Oprowadzania towarzyszące wystawie „Był to dzień niezapomniany. Droga Stanisława Szeptyckiego na Górny Śląsk”

W terminie od 15.06 do 30.09.2022 w naszym Muzeum będzie prezentowana wystawa historyczna „Generał Szeptycki”. W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie serdecznie zapraszamy do udziału w oprowadzaniach kuratorskich połączonych z wykładami.

Program oprowadzań:

 • 18 czerwca / sobota / godz. 11.30 // KUP BILET
  Uchodźcy górnośląscy w latach 1921-1922
  Oprowadza: dr Paweł Parys

Wystawa o gen. Stanisławie Szeptyckim, postaci niezwykle ważnej dla przejęcia części Górnego Śląska przez Polskę, skłania do wielowątkowego zastanowienia się nad ówczesną sytuacją na Górnym Śląsku, po okresie powstań i plebiscytu. Jednym z nich jest zagadnienie uchodźców w latach 1921–1922. Zjawisko to objęło ok. 60 tysięcy osób (w samym czerwcu 1922 roku ok. 20 tys.), które głównie na skutek niemieckiego terroru zmuszone zostały do opuszczenia swoich domów i przeniesienia się do województwa śląskiego. Na temat składają się takie wątki, jak: ruch migracyjny w latach 1921–1922, sprzedaż mieszkań, gospodarstw, sprawa rent i zapomóg dla uchodźców, exodus polskich elit (księży, lekarzy i nauczycieli), próby powrotów i ich fiaska, miejsca koncentracji uchodźców czy formy pomocy świadczone na ich rzecz. Kwestia uchodźców znalazła odzwierciedlenie w ówczesnej prasie, na której oparto powyższe rozważania.

 

 • 25 czerwca / sobota / godz. 11.30 // KUP BILET
  Objęcie Górnego Śląska w 1922 roku
  Oprowadza: Bartosz Wesołowski

Wystawa o generale Stanisławie Szeptyckim jest doskonałym pretekstem do pokazania, jak przebiegał proces obejmowania Górnego Śląska w 1922 roku. Sam generał bowiem stał na czele wojsk polskich wkraczających do śląskich miejscowości. Obejmowanie przyznanych Polsce i Niemcom terenów odbywało się według ustalonych wcześniej zasad. Wydarzenia te miały bardzo uroczysty charakter i były szeroko komentowane przez ówczesną prasę. W naszych rozważaniach skupimy się na opisywanych zagadnieniach.

 

 • 2 lipca / sobota / godz. 11.30 // KUP BILET
  Przemysł Górnego Śląska w obliczu podziału regionu w 1922 roku
  Oprowadza: Piotr Rygus

W dotychczasowym spojrzeniu na wydarzenia związane z 1922 rokiem na Górnym Śląsku kwestie przemysłowe traktowane były zazwyczaj skrótowo. Ograniczano się jedynie do ogólnych danych statystycznych dotyczących możliwości produkcyjnych zakładów przypadających Polsce oraz pozostających w Niemczech. Tymczasem był to bardzo ważny okres związany z negocjacjami, zmianami właścicielskimi oraz dostosowaniem zasad funkcjonowania zakładów w warunkach wymuszonych podziałem. Istotną kwestią były także starania prowadzące do poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie, wywołane przez dwa zapomniane wypadki zbiorowe mające miejsce na początku roku.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn