Kup bilet

Oświadczenie w zakresie problemów i ryzyk budowlanych Muzeum Śląskiego w Katowicach

W związku z publikacjami medialnym dotyczącymi procesu odwoławczego p.o. Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 kwietnia 2020 roku pragniemy poinformować, że Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze względu na jej wadliwość i na trudne do przewidzenia konsekwencje jej zastosowania.

Prawidłowość stanowiska p.o. Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach wyrażonego w odwołaniu jednoznacznie potwierdził Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który uchylił decyzję w całości oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W szczegółowym uzasadnieniu decyzji Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w pełni podzielił argumentację przedstawioną w treści odwołania p.o. Dyrektora.

Nie zmienia to jednak faktu, że  Muzeum Śląskie w Katowicach zmaga się z bardzo poważnymi problemami budowlanymi, które generują liczne ryzyka, w tym ryzyka karne związane z  bezpiecznym dla pracowników i zwiedzających eksploatowaniem budynku. Nadrzędnym celem p.o. Dyrektora jest obecnie przyjęcie takich rozwiązań, które pozwolą prowadzić Instytucji działalność podstawową, a które nie będą generować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni Muzeum Śląskiego. Dotychczas p.o. Dyrektor podjął szereg kluczowych działań m.in. zlecił zinwentaryzowanie przestrzeni stropodachów powierzchni wystawienniczych, które wykazały kolejne liczne nieprawidłowości, wymagające podjęcia odpowiednich czynności w oparciu o wiedzę specjalistyczną. Co więcej, nadal pozostaje wyłączona przestrzeń wystawiennicza P -4, a dalszej analizy wymaga przestrzeń wystawiennicza P -2.

P.o. Dyrektor realizując misję powierzoną przez Zarząd Województwa Śląskiego, nawiązał współpracę z uznanymi autorytetami w zakresie konstrukcji budowlanych celem przeprowadzenia wnikliwych analiz na podstawie których będzie można rozpocząć realizację projektu naprawczego, zgodnie z zaleceniami organów nadzoru budowlanego.

W najbliższej przyszłości, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie postępowania sądowego przeciwko Wykonawcom siedziby Muzeum, Dyrekcja Muzeum Śląskiego w Katowicach stanie przed trudnym zadaniem podjęcia odpowiednich czynności koniecznych dla przeciwdziałania dalszej degradacji budynków wraz z oceną ryzyk i przyjęcia odpowiedzialności za zaaprobowane rozwiązania. Wszelkie czynności we wskazanym zakresie podejmowane będą w ścisłej współpracy z właściwymi organami nadzoru budowlanego.

O dalszych czynnościach, będziemy informować na bieżąco.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn