Kup bilet

W okresie pomiędzy 24.06 a 15.10.2017 Muzeum Śląskie w Katowicach udostępniło zwiedzającym wystawę czasową Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła artystów z ziem polskich, działających w Paryżu w latach 1900-1939, z kolekcji prywatnych. Wystawa poświęcona została twórczości przedstawicieli polskiego środowiska artystycznego działającego w stolicy Francji od końca XIX wieku.

Wśród licznie zgromadzonych na wystawie dzieł znalazł się m.in. obraz olejny zatytułowany „Widok na Pont des Arts i Institute de France” datowany na 1924 r., wypożyczony na wystawę przez prywatnego właściciela jako praca Jana Cybisa (1897-1972).

Fundacja Jana Cybisa będąca właścicielem praw majątkowych do wizerunków tego artysty, zgłosiła zastrzeżenia co do przypisania autorstwa temu artyście, wobec czego Muzeum Śląskie podjęło szereg działań mających na celu wyjaśnienie stanu faktycznego, z których wynika, że nie można potwierdzić atrybucji, jaka została umieszczona na wystawie oraz w katalogu wystawy (Między Montmartre’em a Montparnasse’em…, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2017, nota na s. 152-155, il. na str. 154-155, ISBN 978-83-62593-89-7).

W związku z powyższym Muzeum Śląskie w Katowicach pragnie przeprosić pana Jacka Cybisa, Prezesa Fundacji Jana Cybisa, za wszelkie niedogodności związane z podaniem do publicznej wiadomości błędnej informacji. Mamy nadzieję, że zaistniała sytuacja stanie się przyczynkiem do pogłębionej dyskusji dotyczącej proweniencji i autentyczności dzieł, szczególnie w zakresie współpracy instytucji kultury z  prywatnymi kolekcjonerami.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn