Kup bilet

Plebiscyt // Tamten rok, dwudziesty pierwszy…

Głosowanie w plebiscycie górnośląskim odbyło się 20 marca 1921 roku. Nie było skomplikowane. Do wyboru były tylko dwie możliwości oddania ważnego głosu – albo za przynależnością Górnego Śląska do Polski, albo do Niemiec. W zależności od tego należało wrzucić do urny kartę z nadrukiem „Polska – Polen” lub „Deutschland – Niemcy”. Karty musiały być przedtem umieszczone w odpowiednich kopertach z pieczęcią Międzysojuszniczej Komisji.

Mimo prostoty sposobu głosowania obawiano się fałszerstw lub nadużyć. Jedna z ulotek z okresu plebiscytowego, agitująca do głosowania za przynależnością Górnego Śląska do Polski, ostrzegała przed fałszywymi kartami, na których widniał napis „Polen – Polska”. Wrzucenie ich do urny oznaczało oddanie głosu nieważnego. A to zmniejszało szansę na korzystny z polskiego punktu widzenia wynik plebiscytu. Ostrzegano również przed umieszczonymi wcześniej w kopertach kartami do głosowania i podkreślano, że głosowanie jest tajne i nikt z komisji nie ma prawa zaglądać do kopert wrzucanych do urny.

Jan Sasor

Kartka do głosowania za Polską w plebiscycie na Górnym Śląsku 20 marca 1921 12 Kartka do głosowania za Niemcami w plebiscycie na Górnym Śląsku 20 marca 1921 5

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn