Kup bilet

Przechowywanie i zabezpieczanie obiektów zabytkowo-kolekcjonerskich // kolejna edycja szkolenia

W związku z ogromnym zainteresowaniem jakim cieszyło się szkolenie pn.  „Przechowywanie i zabezpieczanie obiektów zabytkowo-kolekcjonerskich” serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na jego kolejną edycję! Podczas szkolenia pracownicy Muzeum Śląskiego podzielą się swoją wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w zakresie postępowania z obiektami zabytkowymi.

Część szkolenia prowadzona przez pracowników Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Śląskiego dotyczyć będzie profesjonalnego postępowania z obiektami muzealnymi i materiałami archiwalnym oraz ich ochrony. Omówione zostaną najważniejsze czynniki niszczące zbiory, a także konkretne metody zabezpieczania, przechowywania i digitalizacji różnych typów obiektów.

Podczas szkolenia poruszone zostaną także kluczowe zagadnienia z prawa autorskiego w kontekście działalności muzeum. Omówione zostaną podstawy prawne w oparciu, o które muzea mogą korzystać z obiektów podlegających ochronie z tytułu praw autorskich, a także zasady ustalania statusu prawnego obiektów muzealnych oraz sposoby licencjonowania ich w Internecie.

Dzięki pracownikom Pracowni Reprodukcji Cyfrowej i Mechanicznej będzie można dowiedzieć się również czym jest digitalizacja i w jakim celu tworzy się wizerunki cyfrowe obiektów muzealnych. Omówiona zostanie również tematyka związana z wykorzystaniem rożnych technik dokumentacji, w zależności od rodzaju obiektu i celu digitalizacji.

Ponadto, podczas szkolenia uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić pracownie konserwacji i digitalizacji zbiorów.

 

 

28.03 / wtorek / 10:00-14:00

poziom -3, sala A

Zapisy pod adresem: szkolenia@muzeumslaskie.pl

Liczba miejsc ograniczona!

 

Cykl szkoleń to część oferty kulturalnej towarzyszącej projektowi „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” dofinansowanemu z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn