>
Kup bilet

Rekrutacja. Koordynator ds. oferty przewodnickiej

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni Koordynatora ds. oferty przewodnickiej.

 

Nazwa stanowiska 

Koordynator ds. oferty przewodnickiej

 

DziałDział Obsługi Publiczności i Organizacji Imprez
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyKOP/DOPiOI/MŚ
Wymagania
 • wykształcenie wyższe o kierunku organizacja i zarządzanie, socjologia, psychologia lub historia, historia sztuki;
 • swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub instytucji oferującej usługę przewodnicką;
 • znajomość zagadnień z zakresu organizacji usługi przewodnickiej;
 • wiedza ogólna z zakresu historii, zwłaszcza historii regionu i historii sztuki;
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • doskonała umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysokie zdolności interpersonalne;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 • stworzenie i bieżące aktualizowanie bazy danych asystentów-przewodników zatrudnionych w Muzeum Śląskim, a także pozyskanie przewodników zewnętrznych zatrudnionych na umowę-zlecenie;
 • przygotowanie i bieżące prowadzenie wszystkich dokumentów formalno-prawnych wymaganych w ramach współpracy z przewodnikami zewnętrznymi;
 • bieżąca rekrutacja przewodników zgodnie z zapotrzebowaniem instytucji;
 • koordynowanie oferty przewodnickiej w instytucji, bieżące dostosowywanie jej do zapotrzebowania publiczności;
 • prowadzenie terminarza pracy przewodników;
 • monitorowanie opinii zwiedzających dot. usługi przewodnickiej i oferty innych instytucji;
 • opracowanie nowych produktów i ścieżek zwiedzania, zgodnych z oczekiwaniami publiczności;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów i relacji z pozyskanymi przewodnikami;
 • opracowanie cyklu szkoleń dla certyfikowanych przewodników;
 • bieżące weryfikowanie wiedzy i umiejętności przewodników;
 • współpraca z Działem Edukacji w zakresie dostosowania usługi przewodnickiej do oferowanych działań edukacyjnych instytucji;
 • współpraca przy tworzeniu ofert sprzedażowych;
 • analiza działań konkurencji;
 • inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie koordynowanych zadań.
Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 15 sierpnia 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: KOP/DOPiOI/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 21.08.2018 z wybranymi osobami na podstawie przesłanych aplikacji.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacji.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo