Kup bilet

Spór o Górny Śląsk // Tamten rok, dwudziesty pierwszy…

Spór o Górny Śląsk // Tamten rok, dwudziesty pierwszy...Spór o Górny Śląsk między Polską a Niemcami żywo interesował obywateli obu krajów, którzy podejmowali różne akcje, by wesprzeć sprawę śląską zgodnie z własnymi przekonaniami. Zachowały się liczne pamiątki związane z działaniami społeczeństwa polskiego na rzecz przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Bardzo duże zainteresowanie tą sprawą było związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i walką o poszerzenie oraz utrzymanie granic państwowych.

We wszystkich większych ośrodkach odrodzonego państwa polskiego organizowano komitety, których celem była pomoc dla Górnego Śląska. Urządzano zbiórki żywności oraz ubrań, koncerty czy kwesty, podczas których sprzedawano cegiełki i znaczki.

Wiece poparcia dla sprawy śląskiej potrafiły zgromadzić tłumy, np. w Lublinie 25 maja 1921 roku w wiecu na placu Litewskim uczestniczyło ok. 20 tys. osób, a podczas warszawskiego wiecu z 29 sierpnia 1920 roku uczestników było ok. 100 tys.

Szczególne zainteresowanie sprawami Górnego Śląska wykazywały ziemie sąsiednie. W Krakowie tamtejsze Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich Polski działało bardzo sprawnie. Łącznie w latach 1919–1921 zebrano 61 mln marek polskich, które przeznaczono na pomoc dla Górnego Śląska. Poznań, stolica silnie związanej ze Śląskiem Wielkopolski, był punktem zbornym dla głosujących w plebiscycie mieszkańców dawnego zaboru pruskiego. Duże znaczenie miała również materialna pomoc oraz liczni ochotnicy, uczestnicy powstania wielkopolskiego, którzy udali się na Górny Śląsk, by wesprzeć powstańców. Pamiętać też należy o pomocy z Zagłębia Dąbrowskiego, które należało do województwa kieleckiego. Tam gromadzili się ochotnicy z Polski, którzy chcieli brać udział w walce, stamtąd przerzucano broń i amunicję na Śląsk, tam szukali schronienia uchodźcy.

Także w odleglejszych rejonach kraju sprawa śląska budziła zainteresowanie. „Kurier Lwowski” wysłał na teren plebiscytowy dziennikarza, który pisał reportaże na temat przygotowań do głosowania. We Lwowie organizowano werbunki do akcji plebiscytowej i powstańczej.

Wszystkie te akcje pomocowe miały charakter spontanicznych, oddolnych wystąpień, bez oficjalnego zaangażowania polskiego rządu. Pozwalało to na unikanie nacisków dyplomatycznych ze strony zwycięskich mocarstw.

Jan Sasor

Spór o Górny Śląsk // Tamten rok, dwudziesty pierwszy... 2 Spór o Górny Śląsk // Tamten rok, dwudziesty pierwszy... 1

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn