>
Kup bilet

Spotkanie z Piotrem Bosackim w Galerii Szarej

W niedzielę 11 marca o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Bosackim, artystą sztuk audiowizualnych, wykładowcą poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, jednym z rezydentów w ramach programu rezydencji artystycznych „Praca z nadzieją na…”, realizowanym przez Galerię Szarą we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w Galerii Szarej (Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 4).

Piotr Bosacki, znany m.in. ze swoich filmów animowanych i geometrycznych studiów muzyki, które w minimalistyczny sposób opowiadają o złożonych problemach filozoficzno-egzystencjalnych, w trakcie rezydencji realizuje cykl drobnych instalacji rzeźbiarskich. Artysta odnosi się do jednej z głównych doktryn teologii protestanckiej – sola fide („tylko wiara”). Akt wiary jest pojmowany przez protestantów jako pierwszy i podstawowy warunek zbawienia; w szerszym ujęciu akt ten ustanawia porządek świata. Wiara odgrywa też zasadniczą rolę w rzeczywistości wizualnej. Brak wiary powoduje, że patrzymy, a nie widzimy. Gdy wierzymy, jesteśmy w stanie widzieć rzeczy, które nie istnieją. Artysta porusza też problem stosunku wiary i rozumu. Św. Augustyn mówił: „Są rzeczy, którym wierzyć nie będziemy, jeśli ich nie zrozumiemy, i są inne, których nie zrozumiemy, jeśli nie będziemy w nie wierzyć”. Wiara i rozum wspierają się wzajemnie – sugerując, że wiara jest ważniejsza od rozumu (lub odwrotnie), przesadzamy. Jak pisze Emil Cioran: „Wszelka myśl jest przesadą. Myśleć to przesadzać”.  W ramach spotkania przedstawiony zostanie zarówno projekt realizowany na potrzeby wystawy w Galerii Szarej, jak i wcześniejsza twórczość artysty.

Piotr Bosacki – (ur. 1977) tworzy filmy animowane, instalacje, obiekty, rysunki, zajmuje się twórczością literacką i kompozycją muzyczną. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wykłada w Katedrze Intermediów poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Współtworzył założoną w 2007 roku nieformalną grupę artystyczną PENERSTWO i zespół muzyczny KOT. W roku 2012 wydał Urządzenie elementów, rozprawę o dziele sztuki jako konstrukcji językowej. Stypendysta „Młodej Polski” w 2010 roku. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność artystyczną i filmową. Otrzymał m.in. Nagrodę Publiczności na przeglądzie polskiego kina niezależnego w ramach 36. FPFF w Gdyni (2011). Nominowany do „Spojrzeń” (2013).

„Praca z nadzieją na…” to projekt rezydencji artystycznych realizowany przez Galerię Szarą w partnerstwie z Muzeum Śląskim w Katowicach. Punktem wyjścia dla projektu jest wystawa „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”, która akcentuje bogatą, 500-letnią tradycję Kościoła ewangelickiego w regionie. Do podjęcia dialogu z wystawą w Muzeum Śląskim oraz założeniami protestantyzmu kuratorka rezydencji, Joanna Rzepka-Dziedzic, zaprosiła dwójkę artystów: Annę Orłowską oraz Piotra Bosackiego. W rezultacie powstają dwa niezależne projekty, konfrontujące osobiste doświadczenia, postawy i metody twórcze współczesnych artystów z założeniami, historią oraz skutkami Reformacji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo