Kup bilet

Spotkanie promujące wydawnictwo elektroniczne Szychta kreatywna

Publikacja podsumowuje dwuletni projekt Szychta kreatywna. Społeczne aspekty rewitalizacji, które Muzeum Śląskie realizowało we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie dyskusja wokół zagadnień związanych z ekosystemem społeczno-urbanistycznym i relacjami pomiędzy procesem rewitalizacji a ludźmi i przyrodą.

Długofalowe i skomplikowane procesy rewitalizacji to nie tylko działania związane z odnawianiem, rewaloryzacją i adaptacją obiektów zabytkowych, czy kształtowaniem przestrzeni publicznej. To również relacje społeczne, dbanie o tożsamość miejsca, jak również przywracanie pamięci i budowanie poczucia dumy z lokalnego / ponadlokalnego, szeroko ujmowanego dziedzictwa. W odczuciu naszej instytucji, którą działania z zakresu rewitalizacji dotknęły w sposób bezpośredni, proces ten powinien wiązać się z koniecznością współpracy różnych podmiotów, grup interesariuszy, angażowanych w poszczególne etapy realizacji projektu.

W celu podkreślenia wagi zintegrowanego podejścia do rewitalizacji, Muzeum Śląskie, we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego, przygotowało trzyczęściowy projekt pod tytułem „Szychta kreatywna. Społeczne aspekty rewitalizacji”.

W trakcie jego realizacji prezentowaliśmy najlepsze polskie i europejskie przykłady kompleksowego podejścia do procesu rewitalizacji, tworząc jednocześnie platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz lokalnymi aktywistami, działającymi na rzecz swojej społeczności. Korzystając z własnych doświadczeń oraz wiedzy zaproszonych ekspertów, stworzyliśmy przestrzeń do dialogu, w ramach której podejmowaliśmy zarówno tematy związane z planowaniem przestrzennym i odnawianiem substancji zabytkowej, jak również kwestie dotyczące modeli współpracy ze społecznością lokalną oraz różnych sposobów angażowania jej w realizację projektów rewitalizacyjnych.

W ramach podsumowania tego dwuletniego projektu, przygotowaliśmy dostępne bezpłatnie wydawnictwo elektroniczne. Znajdą w nim Państwo artykuły przygotowane przez ekspertów, zaproszonych do czynnego udziału w „Szychcie kreatywnej”, które zostały poświęcone zarówno działaniom miękkim, jak i zagadnieniom architektonicznym oraz inwestycyjnym. Niezwykle istotnym elementem publikacji jest wypracowana w trakcie realizacji projektu dziesięciopunktowa rezolucjaNaszym celem było wskazanie najistotniejszych zagadnień związanych z tym procesem i podkreślenie istoty współpracy międzysektorowej w ramach wdrażania kolejnych działań z zakresu rewitalizacji.

Udostępniając nasze wydawnictwo, jednocześnie pragniemy Państwa zaprosić do udziału w spotkaniu, w trakcie którego będziemy chcieli poruszyć kwestię oddziaływania procesów rewitalizacyjnych na ekosystem jako złożony ekosystem społeczno-urbanistyczny. Do dyskusji zaprosiliśmy Marię Wawer i Aleksandrę Czupkiewicz – autorki instalacji „Pozdrowienia z Katowic” zrealizowanej w ramach projektu Performatywny Magazyn, Agnieszkę Nowicką i Gabrielę Wojciechowską z Koła Naukowego Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego „Industria” z Politechniki Wrocławskiej, Olgę Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Laimę Nomeikaite i Sveinung Bergz Norweskiego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego.

 Zakres tematyczny spotkania:

  • ochrona dziedzictwa industrialnego
  • problemy / szanse związane z rewitalizacją dziedzictwa poprzemysłowego
  • oddziaływanie projektów rewitalizacyjnych na środowisko – ekosystem współzależności
  • projektowanie „w miejscu” i „dla miejsca” – wpisanie projektów architektonicznych w otaczające środowisko
  • wykorzystanie lokalnego dziedzictwa w budowaniu tożsamości społeczności
  • rozwój społeczności przez promocję lokalnych zasobów
  • możliwości współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy mające na celu dbanie o lokalne dziedzictwo
  • konsultacje społeczne
  • turystyka dziedzictwa (poprzemysłowego)

godz. 18.00 / wstęp wolny / sala ekspozycyjna Centrum Scenografii Polskiej

Projekt „Szychta kreatywna. Społeczne aspekty rewitalizacji” był realizowany przez Muzeum Śląskie we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU) w ramach Funduszy Współpracy Dwustronnej.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych / Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants and co-financed by the Polish funds.

Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami korzystania z usług Muzeum Śląskiego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo