>
Kup bilet

Studium ochrony krajobrazowej obiektów Muzeum Śląskiego w Katowicach

  • Muzeum Śląskie

W środę 13 czerwca odbyła się publiczna prezentacja „Studium ochrony krajobrazowej obiektów Muzeum Śląskiego w Katowicach” zawierającego  wyniki prac zespołu badawczego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie.

Zespół badawczy pod kierownictwem dr inż. arch. Klary Czyńskiej, działający w murach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, przygotował analizę urbanistyczną wpływu wysokiej zabudowy na Muzeum Śląskie. Analiza objęła centralną część Katowic o powierzchni 25 km2. Za punkt wyjścia posłużyły publicznie dostępne projekty osiedla TDJ Estate. Metodą badawczą, jaką przyjął zespół, była analiza VIS polegająca na badaniu widoczności obiektów z różnych punktów miasta przy wykorzystaniu modeli 3D stworzonych w technologii LIDAR. Z wynikami badań można zapoznać się TUTAJ.

Po prezentacji badań odbyła się dyskusja z udziałem zespołu badawczego, w skład którego wchodzą: dr inż. arch. Klara Czyńska, prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki i dr inż. arch. Paweł Rubinowicz, oraz prezesa Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska dr. inż. arch. Piotra Gerbera i Marcina Szczeliny, krytyka i kuratora architektury, eksperta Nagrody Unii Europejskiej dla architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe. Dyskusję poprowadził Grzegorz Żądło, redaktor naczelny portalu Katowice24.info. W związku z wcześniejszymi zobowiązaniami w spotkaniu nie mógł uczestniczyć Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa ani jego reprezentanci. Z powodu nagłej niedyspozycji do Muzeum Śląskiego nie dotarł również Filip Springer.

Prezentacja spotkała się z pozytywną oceną uczestników spotkania. Metodę badawczą zaproponowaną przez szczeciński zespół uznano za wartą uwzględnienia przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego miast. W trakcie spotkania wywiązała się burzliwa dyskusja, która jednoznacznie wskazywała, że z uwagi na brak możliwości udziału czynnika społecznego wielka odpowiedzialność za przyszłość tej części Katowic spoczywa na inwestorze, projektancie i Urzędzie Miasta. Kilkakrotnie z sali padł także apel do środowiska architektów o zabranie głosu w sprawie i merytoryczną dyskusję.

Poniżej zamieszczamy także listy w sprawie budowy wysokiego osiedla w sąsiedztwie Strefy Kultury, skierowane do Prezydenta Miasta Katowic Marcina Krupy, wysłane również do wiadomości Muzeum Śląskiego przez Krajową Izbę Architektów RP, Śląską Okręgową Izbę Architektów RP, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH Polska, Teatr Polski w Bielsku-Białej oraz Radę Muzeum Śląskiego, a także listy poparcia skierowane do Muzeum Śląskiego przez Stowarzyszenie Urbaniści Polscy i Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo