Kup bilet

Supersiódemka // 7 spojrzeń na czułość

„Supersiódemka” to cykl krótkich filmów, w których muzealnicy prezentują siedem wybranych przez siebie dzieł sztuki, zagadnień lub obiektów muzealnych.

W kolejny epizodzie Supersiódemki przybliżymy odbiorcom zjawisko plastyki nieprofesjonalnej, będziemy mówić m.in. o rodzajach czułości w sztuce. Czułość to cecha wyróżniająca człowieka wrażliwego na drugą osobę oraz otaczający świat. W czerwcowym epizodzie z kolekcji plastyki nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego wybrano dzieła Edeltraudy Jerominek, Jana Nowaka, Krzysztofa Grodzickiego, Erwina Sówki, Pawła Wróbla, Franciszka Kurzei oraz Bronisława Krawczuka. W rzeźbie Franciszka Kurzei „Macierzyństwo” tkliwa miłość matki do dziecka naturalnie utożsamiana jest z łagodnym dotykiem rozwijającego się w łonie matki dziecka. Podobnie tkliwe i czułe może być spojrzenie narzeczonych, jak na obrazie Erwina Sówki „Libsta”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn