Kup bilet

Sztuka w przybliżeniu // Erwin Sówka – „Moja lauba”

Erwin Sówka to najbardziej znany żyjący przedstawiciel polskiej sztuki intuicyjnej. W swoich obrazach bardzo często łączy elementy realistyczne i magiczno-mitologiczne. Niewątpliwy wpływ na jego sztukę miała znajomość z Andrzejem Urbanowiczem, Henrykiem Wańkiem i pozostałymi członkami działającej na przełomie lat 60. i 70. XX wieku grupy artystycznej „Oneiron”. Najbardziej znany jest jednak jako członek słynnej Grupy Janowskiej.

Obraz w warstwie bezpośredniej przedstawia w sposób bardzo realistyczny ogródek działkowy malarza i tytułową laubę, czyli altanę ogrodową. Jednakże jest to tylko pretekst do ukazania bardzo głębokiej warstwy symbolicznej. Przedstawienie to bowiem dotyczy przemian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły na Śląsku po restrukturyzacji przemysłu oraz w dobie zamykania kopalń węgla kamiennego.

 

opracowanie: Sonia Wilk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn