Kup bilet

Sztuka w przybliżeniu // Józef Pankiewicz – „Lato”

Józef Pankiewicz był jednym z pierwszych impresjonistów i symbolistów w polskiej sztuce przełomu XIX i XX w. Interesowało go to, co ulotne i realne. Miał duszę bardzo ambitną, otwartą na przemiany estetyczne, choć przywiązaną do tradycyjnego warsztatu.

Był nauczycielem wielu malarzy i grafików skupionych wokół Komitetu Paryskiego, takich jak m.in. Jan Cybis, Józef Czapski, Zygmunt Waliszewski i Tadeusz Potworowski.

Bogaty dorobek artystyczny Józefa Pankiewicza obejmuje nie tylko wielką ilość dzieł, lecz także wielość technik i stylów.

Obraz „Lato” namalowany przez artystę po powrocie z Paryża, utrzymany jest w stylistyce impresjonistycznej. Wystawiony w salonie sztuki Aleksandra Krywulta w Warszawie w 1890 roku, spotkał się z nieprzychylną krytyką. Dziś uznawany za jedno z najlepszych dzieł młodopolskich.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn