Kup bilet

Michał Cała jest artystą fotografikiem, dla którego przemysłowe krajobrazy Górnego i Dolnego Śląska stały się materią fotograficznego obrazowania. Urodzony w  1948 roku w Toruniu, po studiach politechnicznych w Warszawie zamieszkał w Tychach, gdzie w latach siedemdziesiątych współtworzył grupę twórczą KRON. Od 1983 roku jest członkiem ZPAF-u.

Poświęca się fotografowaniu śląskiego krajobrazu z jego poprzemysłowym dziedzictwem – starych hut, kopalń, hałd – i wpisanych w jego struktury ludzi zamieszkujących przyległe tereny. Ukazuje warunki ich funkcjonowania i symbiozę wszystkich elementów tej specyficznej koegzystencji. Jego prace cechuje mistrzowskie operowanie perspektywą liniową.

Efektem jego twórczych obserwacji jest m.in. cykl czarno-białych fotografii Śląsk, który był prezentowany na wystawie w Muzeum Śląskim w Katowicach w 2002 roku. Podobny projekt poświęcił autor Galicji. W roku 2007 jako jeden z najwybitniejszych polskich fotografików został zaproszony do udziału w rocznicowej wystawie Polska fotografia w XX wieku.

W Muzeum Śląskim jego prace były pokazywane jeszcze dwukrotnie: w 2009 roku na wystawie Śląskie inspiracje krajobrazowe. Michał Cała i Edward Poloczek (kurator Henryka Olszewska-Jarema) oraz w 2014 roku, gdy prezentowano nowy cykl autora Metropolia (kurator Danuta Kowalik-Dura). Jego fotografie były publikowane m.in. w albumach: Antologia fotografii polskiej 1839–1989, Mistrzowie polskiego pejzażu, Polska fotografia w XX wieku.

Danuta Kowalik-Dura

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn