Kup bilet

Węglostalgia // Performatywny Magazyn

Po wnikliwej analizie projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu programu rezydencji artystycznych w ramach cyklu Energia, technologie, szanse na przetrwanie oraz przeprowadzonej dyskusji, jury wyłoniło zwycięski projekt, którym jest propozycja autorstwa Leny Dobrowolskiej i Teo Ormond-Skeapinga Przyszłe skamieliny (Future Fossils).

Jury uznało, że propozycja Leny Dobrowolskiej i Teo Ormond-Skeapinga nosi w sobie potencjał istotnego, dojrzałego głosu w sprawach elementarnych dla społeczności regionu górnośląskiego i społeczeństwa polskiego w ogóle (przemysł ciężki i lekki, energetyka, transformacje itd.) w perspektywach historycznej, ekonomiczno-gospodarczej, ekologicznej, a tym samym tożsamościowej.

Węglostalgia       

Film „Węglostalgia” Leny Dobrowolskiej i Teo Ormonda-Skeapinga bada przeszłe, obecne i przyszłe scenariusze dla Śląska, który znalazł się w momencie zmiany. Zaczyna odchodzić od produkcji energii opartej na spalaniu węgla na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz odchodzi od działalności przemysłowej na rzecz gospodarki bezemisyjnej. W centrum tego przejścia artyści umieścili nadzieje, marzenia i troski górników, o których dowiedzieli się z rozmów z regionalnymi specjalistami, lokalnymi działaczami społecznymi oraz osobami z przestrzeni kultury.

Narrator filmu – sztucznie animowany model 3D – to swoisty fantom nieznanego górnika, który snuje opowieść o historii śląskiego węgla i jego uwikłaniu w naszą kulturę, gospodarkę, duchowość i środowisko od karbonu, przez rewolucję przemysłową, do obecnego kryzysu klimatycznego. Opowiada o niebezpiecznej pracy, jaką górnicy podejmowali w celu wydobycia węgla, oraz o roli, jaką mogą odegrać w dekarbonizacji regionu.

Spisane rozmowy ukształtowały scenariusz filmu. Pojawiają się w nich rozważania na temat realiów związanych z transformacją oraz spekulacje dotyczące odejścia od węgla, kwestie sprawiedliwej transformacji, pytania o wrażliwość ekologiczną górników, badanie węgla jako wehikułu głębokiego czasu.

Węglostalgia 

Lena Dobrowolska & Teo Ormond-Skeaping

15.01.2021 godz. 15.00 // spotkanie z artystami

Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1 / online

Z przyczyn technicznych zaplanowane spotkanie z artystami IV edycji Performatywnego Magazynu zostaje przeniesione. O nowym terminie poinformujemy w najbliższym czasie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn