Kup bilet

Wojska alianckie na Górnym Śląsku // Tamten rok, dwudziesty pierwszy…

Grupowe zdjęcie francuskich żołnierzy z początku XX wieku.Ze wszystkich wojsk alianckich przybyłych na Górny Śląsk najliczniejsze były oddziały francuskie, które liczyły łącznie ok. 13 tysięcy żołnierzy. Francuzi mieli nowoczesną broń, służącą przedtem na froncie Wielkiej Wojny. Było to 18 samochodów pancernych i 26 czołgów. Francuzi sprzyjali postulatom strony polskiej w sporze górnośląskim – dążyli do ukarania Niemiec za wywołanie wojny i do uzyskania rekompensaty. Z tych względów nie cieszyli się popularnością wśród górnośląskich Niemców. Ci zarzucali wojskom francuskim stronniczość i przychylność wobec Polaków. Nie były to bezzasadne oskarżenia.

Wojska francuskie w śląskich miastach często spotykały się z niemieckimi protestami. Głównodowodzący gen. Gratier podczas jednej z niemieckich manifestacji w Gliwicach został trafiony w głowę butelką, zapewne rzuconą przez Niemca.

Z kolei wśród Polaków dominowała sympatia wobec Francuzów. Dowódców wkraczających oddziałów zapraszano na uroczyste powitania, od których się wymawiali, obawiając się dodatkowych oskarżeń o stronniczość i wynikających stąd kłopotów.

Ciekawy jest wybór, jakim kierowali się wojskowi francuscy, wyznaczając oddziały kierowane na teren plebiscytowy. Francja skierowała bowiem na Górny Śląsk głównie oddziały górskie, sądząc że Górny Śląsk (po franc. Haute Silésie) oznacza tereny górzyste. Stąd na przykład obecność na Śląsku Strzelców (Szaserów) Alpejskich widocznych na poniższym zdjęciu ze zbiorów Działu Dokumentacji Mechanicznej Muzeum Śląskiego.

Jan Sasor


Cykl Tamten rok, dwudziesty pierwszy… przybliża codzienność, przełomowe wydarzenia i ludzi tamtych czasów. Przypomnimy je w serii krótkich artykułów, ilustrowanych fotografiami oraz wizerunkami eksponatów ze zbiorów Muzeum Śląskiego. Artykuły będą pojawiały się regularnie, w czwartki, przez cały rok.  Cyklowi towarzyszyć będzie pięć edycji konkursu. Aby wziąć w nich udział, trzeba będzie odpowiedzieć na pytania odnoszące się do historii publikowanych w jego ramach. Dla osób, które otrzymają największą liczbę punktów, przygotowaliśmy nagrody.  Formularz konkursowy będzie publikowany na stronie muzeum wraz z ostatnim artykułem każdej edycji.

>>> Przejdź do specjalnie dedykowanej zakładki dotyczącej całego cyklu edukacyjnego pn. Tamten rok, dwudziesty pierwszy…, gdzie publikowane będą artykuły o tematyce powstańczej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn