Kup bilet

Wykłady online w Polskim Języku Migowym

Zapraszamy osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym na cykl wykładów online, które prowadzi nasz edukator – Michał Justycki.
Zostały przez niego poruszone tematy związane z pojęciem prawdy i  piękna, a także wiele innych rozważań o sztuce, która stanowią przede wszystkim przekaz, odzwierciedlają światopogląd, jak i system wartości artystów, którzy kształtują swoją wypowiedź w większości w sposób przemyślany i świadomy. Ten przekaz może być pozytywny lub negatywny. Jak w tym kontekście wygląda odpowiedzialność twórcy za odbiorcę? Czy artyści rozumieją swoją odpowiedzialność za kształtowanie światopoglądu i przekonań swoich odbiorców?


Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn