Kup bilet

Wyniki plebiscytu // Tamten rok, dwudziesty pierwszy…

Wyniki plebiscytu // Tamten rok, dwudziesty pierwszy...Plebiscyt zaangażował niemal wszystkich Górnoślązaków. W głosowaniu wzięło udział ok. 1,2 mln uprawnionych do głosowania, a frekwencja wyniosła ok. 98%. W głosowaniu brali też udział tzw. emigranci, czyli osoby urodzone na Górnym Śląsku, ale już tam niemieszkające. Był to pomysł polski, sądzono bowiem, że dzięki temu wzrośnie szansa na korzystny wynik. W rzeczywistości jednak stało się odwrotnie. Ze 192 tys. emigrantów tylko ok. 10 tys. zagłosowało na Polskę. Niemcy sprawniej zorganizowali akcję ściągnięcia na obszar plebiscytowy emigrantów optujących za niemiecką przynależnością Górnego Śląska. Ogólnie na Polskę oddano ok. 40,3% głosów, na Niemcy ok. 59,4%. Zgodnie z wcześniejszymi zapisami o przebiegu granicy decydować miały jednak wyniki w poszczególnych gminach, tu za Polską głosowało ok. 44,7 %, a za Niemcami 55,3%. Najsilniej opcję polską reprezentowały powiaty tarnogórski, rybnicki i pszczyński, natomiast niemiecką powiaty kluczborski, kozielski, opolski, raciborski, prudnicki i oleski. W powiatach bytomskim i zabrskim oraz strzeleckim głosowanie było wyrównane. W powiatach katowickim i lublinieckim Niemcy zdobyli niewielką przewagę. Za przynależnością Górnego Śląska do Polski głosowano raczej na wsiach, mieszkańcy miast w przytłaczającej większości wybierali Niemcy.

Wynik plebiscytu nie rozwiązał sporu górnośląskiego, ponieważ różnie go interpretowano. Niemcy naciskali, by Górnego Śląska nie dzielić i przyznać go im w całości. Wojciech Korfanty zaproponował, by Polsce przyznać ok. 59% terenu z ok. 70% ludności, była to tzw. linia Korfantego. Alianci jednak przygotowali własne rozwiązanie, tzw. linię Percivala – de Marinisa, przyznającą Polsce jedynie powiaty rybnicki i pszczyński z niewielkimi fragmentami powiatów katowickiego i tarnogórskiego. Większość Górnego Śląska wraz z okręgiem przemysłowym miała przypaść Niemcom. W tej sytuacji Wojciech Korfanty, wbrew opinii rządu w Warszawie, zdecydował się ogłosić trzecie powstanie śląskie.

Jan Sasor


Cykl Tamten rok, dwudziesty pierwszy… przybliża codzienność, przełomowe wydarzenia i ludzi tamtych czasów. Przypomnimy je w serii krótkich artykułów, ilustrowanych fotografiami oraz wizerunkami eksponatów ze zbiorów Muzeum Śląskiego. Artykuły będą pojawiały się regularnie, w czwartki, przez cały rok.  Cyklowi towarzyszyć będzie pięć edycji konkursu. Aby wziąć w nich udział, trzeba będzie odpowiedzieć na pytania odnoszące się do historii publikowanych w jego ramach. Dla osób, które otrzymają największą liczbę punktów, przygotowaliśmy nagrody.  Formularz konkursowy będzie publikowany na stronie muzeum wraz z ostatnim artykułem każdej edycji.

>>> Przejdź do specjalnie dedykowanej zakładki dotyczącej całego cyklu edukacyjnego pn. Tamten rok, dwudziesty pierwszy…, gdzie publikowane będą artykuły o tematyce powstańczej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn