Kup bilet

Wystawa: Arsenał 1955. Przełom, epizod, kontynuacja

  • Data wydarzenia : 24.07.2010

 

 [22.07 – 26.09.2010]

 

Pod koniec 1954 roku, w małym pokoiku przy ulicy Okólnik w Warszawie, kilku młodych artystów (Marek Oberländer, Jacek Sienicki i Jan Dziędziora) oraz młoda historyczka sztuki Elżbieta Grabska postanowili zorganizować wystawę sztuki polskiej obejmującą swoim zasięgiem całą Polskę. Młodzi entuzjaści zdołali przekonać ówczesne władze do zorganizowania planowanej ekspozycji w ramach odbywającego się w tym czasie w stolicy V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Ponieważ wystawa o ogólnopolskim zasięgu i o znaczeniu międzynarodowym nie mogła pozostać bezideowym pokazem polskiej plastyki, zostało przypisane temu wydarzeniu hasło programowe „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”.

 

Jan Tarasin, Drzewo, 1955, wł. Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim, fot. Lech Dominik Jerzy Ćwiertnia, Pragnienie,1955, wł. Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim, fot.Lech Dominik Marek Oberländer, Cebule,1955, wł. Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim, fot. Lech Dominik

Legendarna ekspozycja potocznie nazywana „Arsenałem” (od miejsca, w którym została zaprezentowana), zorganizowana w czasach stalinowskich represji, stanowiła symboliczne wydarzenie będące zapowiedzią tzw. odwilży, czyli powstania pewnego obszaru swobody wypowiedzi artystycznej w ramach przeobrażeń polityczno-społecznych Polski Ludowej. Wydarzenie wywołało falę wypowiedzi i dyskusji, często skrajnie sprzecznych, które połączyło jedno wspólne przekonanie: obok tej wystawy nie można było przejść obojętnie. Powiedziano i napisano wiele na ten temat, mniej lub bardziej obiektywnie, z większym lub mniejszym emocjonalnym zaangażowaniem. Czasami skupiano się wyłącznie na walorach i wartościach artystycznych wystawy, w innych przypadkach akcentowano jej rolę i miejsce w kontekście dokonujących się w tamtym czasie przemian.

 

Ekspozycja zorganizowana w 55. rocznicę legendarnej wystawy sztuki współczesnej jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odegrało to wydarzenie zarówno w powojennej historii sztuki polskiej, jak i w indywidualnym wyborze drogi twórczej wybranych artystów.

 

Wystawa prezentowana będzie również w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu od 8 października do 5 grudnia 2010r.

Kurator wystawy: Joanna Szeligowska-Farquhar

Współorganizator wystawy
 
Muzeum Śląska Opolskiego

 

Partner wystawy
 

 

Patronat medialny
 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn