>
Kup bilet

Wystawa Stany graniczne. Arkadiusz Gola. Fotografie

  • Data wydarzenia : 23.04.2011

 [15 kwietnia do 29 maja]

Wystawa zawierająca prace z lat 1991–2011 ma charakter retrospektywy, podsumowujący dwudziestolecie zmagań autora z fotografią. Prace Goli są dokumentami osadzonymi we współczesnych realiach życia na Górnym Śląsku. Autor penetruje różne środowiska i przestrzenie, tworząc zbiorowy portret grup społecznych, których życie jest wplecione w determinujące je otoczenie i zmieniające się oblicze przemysłu na Górnym Śląsku. Obrazy są autorskimi refleksjami, tworzą wielowątkową opowieść o ludziach mieszkających na obrzeżach miast.

 

A.Gola, Kochłowice,1992

A. Gola, Biedaszyby, Zabrze,1995

A.Gola, Kopalnia Staszic, Katowice, 2008

 

W fotografii Golę interesuje przede wszystkim człowiek, jego praca, otoczenie. Jest miłośnikiem naszego regionu, bo właśnie tutaj, w śląskiej rzeczywistości, odnajduje szczególną siłę wyrazu, której dynamikę kształtuje charakter współczesnych zmian i tempo przemijania tradycyjnego Śląska.

 

Autor wypowiada się najchętniej w fotografii reportażowej, uznając siłę jej wypowiedzi za najważniejszą cechę tego medium. W jego dokumencie nie chodzi jednak o dosłowność fotografii, ale o odnajdywanie owego drugiego dna zaopatrzonego w bogactwo sensów uniwersalnych. Ponadczasowych wartości i walorów tej fotografii należy szukać zarówno w spójnych, ale zróżnicowanych formach, jak i w potencjale interpretacji zawartym w przekazie fotograficznym.

W ramach „Nocy w Muzeum Śląskim” odbędzie się „Nocne spotkanie z fotografią”, w czasie którego autor na swojej wystawie opowie o granicach subiektywizmu w fotografii dokumentalnej. Spotkanie dodatkowo zilustrują pokazy multimedialne prac nieeksponowanych na wystawie.

Kurator wystawy: Danuta Kowalik Dura

 

Patroni medialni

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo