>
Kup bilet

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym”

Zapraszamy na I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym”, która odbędzie się w Muzeum Śląskim w dniach 26-28 września 2018.

 

Uczestnicy konferencji chcą zastanowić się między innymi nad takimi kwestiami: Czy architekci pojmują zmysły w ten sam sposób jak inni twórcy? Jak procesy socjalizacji wpływają na zmysłowość? Jakie funkcje pełnią dziś instytucje zajmujące się kształtowaniem i ochroną krajobrazu kulturowego? Jak uruchomienie pojęcia zmysłów wpływa na rozumienie takich określeń jak „ład przestrzenny”, „krajobraz miasta”, „architektura dla seniora”, „dziedzictwo kulturowe”?

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Do udziału zaproszone są osoby zarówno zainteresowane zagadnieniami współtworzenia przestrzeni urbanistycznej, architektonicznej, kulturowej, antropologicznej, artystycznej, sensorycznej oraz jej ochrony. Pragniemy również usłyszeć głosy wszystkich stron odpowiedzialnych za kształtowanie i ochronę krajobrazu kulturowego, a także opinie odbiorców i użytkowników architektury.

Ważnym elementem konferencji będzie także dyskusja z udziałem zarówno praktyków, jak i akademików – zajmujących się badaniami problematyki percepcji zmysłowej, technologii multisensorycznych, szeroko pojmowanego planowania i projektowania przestrzeni.

Pełna lista gości znajduje się na stronie internetowej konferencji www.saul-katowice.pl

Organizatorami konferencji są:

  • Muzeum Śląskie w Katowicach,
  • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,
  • Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo