Kup bilet

Biennale Industrii 2019

Biennale Industrii 2019Muzeum Śląskie zaprasza do udziału w Biennale Industrii – nowym interdyscyplinarnym wydarzeniu na kulturalnej mapie Polski. Pierwsza edycja Biennale Industrii odbędzie się w dniach 26–29 września 2019 r. w przestrzeni Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Na Biennale Industrii składają się interdyscyplinarne projekty artystyczne oraz działania służące refleksji nad stanem kultury i społeczeństwa, w którym dziedzictwo przemysłowe odegrało i odgrywa nadal ważną rolę. Proponowana przez Muzeum Śląskie różnorodność form i tematów ma zwrócić uwagę na wieloaspektowość zjawiska, jakim jest industrial. Dlatego w programie Biennale znalazły się wydarzenia o charakterze naukowym i popularyzatorskim, jak również koncerty, instalacje oraz działania performatywne.

Podczas Biennale zostaną zaprezentowane m.in.: instalacja autorstwa japońskiej artystki Chiharu Shioty Counting memories, interwencje artystyczne Stopnie nachylenia, przygotowane przez Michała Łuczaka we współpracy z Szymonem Szewczykiem i pod opieką kuratorską Joanny Rzepki-Dziedzic oraz instalacja Bartka Arobala Kociemby To co ukryte. Zapraszamy także na prapremierę widowiska Tryptyk w czerni i zieleni, koncerty w wykonaniu Puce Mary i grupy Karbido, jak również na pierwszy publiczny występ Muzealnego Chóru Społecznego, powołanego w Muzeum Śląskim w kwietniu, pod dyrekcją Krzysztofa Dudzika.

Sercem pierwszej edycji festiwalu będzie wyjątkowy maraton Johna Zorna, który wraz z zaprzyjaźnionymi artystami przygotował program muzyczny z myślą o przestrzeniach Muzeum Śląskiego. Artysta wraz z dwudziestoosobową grupą muzyków wystąpi w Katowicach z wielogodzinnym koncertem w sobotę, 28 września. / KUP BILET

Muzeum Śląskie, obchodzące w tym roku jubileusz 90-lecia istnienia, od czterech lat zlokalizowane jest na terenie byłej kopalni węgla kamiennego, przekształconej w „kopalnię kultury”. Mając świadomość, że przestrzeń postindustrialna ma wartość kulturową, społeczną i gospodarczą, Muzeum Śląskie podejmuje kwestie związane z dziedzictwem przemysłowym w swojej działalności programowej. Aby ukazać pełny obraz tego zjawiska, odnosi się zatem zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych aspektów industrializacji. Z jednej strony ukazuje wpływ rewolucji przemysłowej na rozwój gospodarki, ukształtowanie aglomeracji oraz postęp w dziedzinach medycyny, nauki i techniki, z drugiej – na reorganizację krajobrazu, degradację środowiska, w tym także na skutki wydobycia w postaci szkód górniczych. Co istotne, temat dziedzictwa przemysłowego nie jest rozpatrywany jedynie w perspektywie historycznej czy w odniesieniu do teraźniejszości, ale przede wszystkim towarzyszy mu refleksja nad przyszłością.

Jako członkowie zespołu muzeum będącego częścią obszaru przemysłowego chcemy angażować się w kwestie związane z ochroną otaczającego nas krajobrazu i relacji między industrią a jednostką i społeczeństwem oraz propagować działania dotyczące tej problematyki. Dlatego przygotowane przez nas Biennale Industrii będzie wydarzeniem pozwalającym na głębsze zrozumienie fenomenu dziedzictwa industrialnego.
PROGRAM BIENNALE INDUSTRII 2019:

 

26.09.2019

 

10.00-17.30 / Konferencja naukowa Industria. Konteksty nieoczywiste, II edycja, / sala H, p -4 / wstęp bezpłatny – po wcześniejszej rejestracji / konferencja tłumaczona na PJM

Pierwsza edycja konferencji Industria. Konteksty nieoczywiste odbyła się w październiku 2018 roku, a jej głównym celem była próba odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia mechanizmy wpływu industrializacji na otoczenie, kulturę i wartości mają charakter uniwersalny, a na ile są wypełnione okolicznościami okazjonalnymi, unikalnymi.

Celem drugiej edycji jest prezentacja kontekstów bezpośrednio związanych z Biennale Industrii:

  • kultura wysoka, popularna i niszowa (subkultura industrialna) – tematyka, sposób prezentacji, krąg odbiorców,
  • twórczość wybranych artystów doby industrialnej (architektura, malarstwo, literatura, poezja, fotografia),
  • kwestia degradacji środowiska naturalnego na przykładzie wybranych regionów przemysłowych,
  • szczególnie żywa i intensywna religijność katolicka i pozakatolicka,
  • sposoby spędzania wolnego czasu, hobby,
  • model zarządzania klubami sportowymi, uprzednio sponsorowanymi przez wielki przemysł,
  • poziom przestępczości w zakresie liczby, jak i rodzaju popełnianych czynów karalnych,
  • autostereotyp mieszkańca regionu przemysłowego.

 

21.00-22.30 / Karbido / koncert / przestrzeń wystaw czasowych, p -4 / bilety w cenie 10 zł dostępne online od 1 września 2019 r.

Z myślą o Święcie Szlaku Zabytków Techniki – Industriada w 2017 r. grupa Karbido przygotowała kompozycję M4B Vol. 11 / Muzeum Śląskie. Przygotowywany w ramach Biennale Industrii koncert to nie tylko ponowna prezentacja utworu zainspirowanego dźwiękami Śląska, Muzeum oraz budynków kopalni Katowice, ale też jego nowa odsłona, przygotowana z myślą o przestrzeni wystaw czasowych. To właśnie na poziomie -4 będzie można uczestniczyć w unikatowym, muzyczno-wizualnym wydarzeniu będącym dźwiękowym pejzażem Śląska.

 

27.09.2019

 

17.00-19.00 / Panel dyskusyjny pt. Scena Industrial połączony z projekcją filmu Industrial Soundtrack for the Urban Decay autorstwa Amélie Ravelac i Travisa Collinsa / sala H / wstęp 1 zł  – bilety do nabycia przed wydarzeniem

Panel z udziałem dyrektorów artystycznych i organizatorów Wrocław Industrial Festival, członków Job Karma – Macka Fretta i Arka Bagińskiego oraz Darka Misiuny (socjologa, tłumacza, dziennikarza).

 

20.15-20.45 / Muzealny Chór Społeczny / łaźnia / wstęp 1 zł – bilety do nabycia przed wydarzeniem

Pierwszy publiczny występ Muzealnego Chóru Społecznego będzie związany z tematyką podejmowaną przez Biennale Industrii. Wśród repertuarowych źródeł znajdą się utwory inspirowanych przemysłem czy kulturą robotniczą.

 

21.00 / Puce Mary – koncert / Muzeum Śląskie / bilety w cenie 40 zł dostępne online od 1 września 2019 r.
Koncert duńskiej artystki reprezentującej ekstremalną scenę elektroniczną. Puce Mary to performerka, producentka, legenda kobiecej sceny power electronics /noise/ industrial.

 

28.09.2019

 

11.00-19.30 / Maraton muzyczny: John Zorn / przestrzeń wystaw stałych / bilety do nabycia online: karnety 199 zł, bilety na poszczególne części 69 zł (pełny maraton w 3 częściach trwa w godz. 11.00-19.30). Więcej informacji w zakładce: Maraton muzyczny John Zorn.

Do udziału w tegorocznej edycji zaprosiliśmy światowej klasy amerykańskiego kompozytora Johna Zorna, który wraz z ponad dwudziestoma wybranymi przez siebie muzykami przygotuje niezwykły maraton. Zespół muzyków pod przewodnictwem Zorna dokona muzycznej interpretacji kolekcji Muzeum Śląskiego prezentowanej na ekspozycjach stałych, odnosząc się jednocześnie do architektury samego budynku. To niezwykłe wydarzenie odbywające się w roku obchodów 90-lecia Muzeum Śląskiego umożliwi zupełnie nowe spojrzenie na prezentowane w muzeum wystawy, przy jednoczesnej refleksji związanej z historią miejsca, w którym znajduje się siedziba instytucji.

Kompozytor/artysta John Zorn urodził się i wychował w Nowym Jorku, od 1975 r. jest kluczową postacią nowojorskiej sceny muzycznej, angażując wielu kreatywnych muzyków w rozmaite formaty kompozycyjne. Jego twórczość jest niezwykle zróżnicowana, inspirowana sztuką, literaturą, filmem, teatrem, filozofią, alchemią i mistycyzmem oraz muzyką. W 1995 r. założył wytwórnię muzyczną Tzadik; prowadzi przestrzeń sceniczną w East Village – The Stone, a także zredagował i wydał siedem tomów o muzyce pt. Arcana napisanych przez muzyków. 

Otrzymał liczne wyróżnienia, w tym nagrodę Krajowej Fundacji na rzecz Kultury Żydowskiej za wybitne osiągnięcia kulturalne oraz Nagrodę im. Williama Schumana za kompozycję przyznaną przez Uniwersytet Columbia.

Uwaga:

W sobotę 28 września budynek główny muzeum będzie wyłączony ze zwiedzania, a do gmachu zapraszamy posiadaczy biletów na koncerty w ramach muzycznego maratonu / wydarzenia zaaranżowane przez Johna Zorna wraz z Przyjaciółmi.

Dla osób posiadających karnet na cały maraton udostępniony będzie bezpłatny parking na pełny czas trwania koncertu za okazaniem biletu.

W tym dniu dla zwiedzających dostępne będą wystawy czasowe: Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku (budynek Centrum Scenografii Polskiej), To, co ukryte Bartek Arobal Kociemba (budynek stolarni), Counting memories Chiharu Shioty (Galeria jednego dzieła) oraz przestrzeń edukacyjna Na tropie Tomka i Pokój zagadek „Skrytka powstańców”. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zapraszamy również na naszą wieżę widokową. Bilety na wystawy czasowe i wieżę dostępne będą w kasie w holu centralnym.

 

29.09.2019

 

18.00 / Tryptyk w czerni i zieleni / łaźnia / bilety w cenie 10 zł w sprzedaży online od 1 września 2019 r. i w dniu wydarzenia w kasie w holu centralnym) / pętla indukcyjna + audiodeskrypcja

 

Tryptyk w czerni i zieleni jest opowieścią o relacji człowieka i przyrody na industrialnym Górnym Śląsku wyrażoną obrazami i wykonywaną na żywo muzyką. W czasie, kiedy szczególnie dużo rozmawiamy o zmianach klimatycznych, erze człowieka, zrównoważonym rozwoju, warto zwrócić uwagę na kontekst przyrodniczy w narracji tożsamościowej o Górnym Śląsku. Żyjemy w regionie, który na przestrzeni 200 lat doświadczył bardzo dynamicznych zmian w środowisku naturalnym, krajobrazie, modelu życia. Regionie, który zmiany uruchamiał i zmianom podlegał, budował i niszczył, gdzie granica między zdegradowanym a odrodzonym jest często płynna. Jakie stanowisko powinniśmy zająć, myśląc o przyszłości w relacji do własnej tożsamości? Czy nasze zbiorowe doświadczenia mogą wzbogacić globalną refleksję o nadchodzących zmianach?

Do realizacji produkowanego na podstawie scenariusza Adama Kowalskiego widowiska muzyczno-filmowego zaprosiliśmy między innymi filmowca-dokumentalistę Anu Czerwińskiego oraz saksofonistę i kompozytora Michała Fetlera, współtworzących najnowszą produkcję Muzeum Śląskiego.

 

26-29.09.2019 / Projekty specjalne / teren zewnętrzny od zmierzchu

 

Fotograficzne krajobrazy Nowego, łaźnia Gwarek – elewacja od strony wieży Warszawa / Idea i scenariusz: A. Grzelewska, D. Kowalik-Dura

Fotografia przez długie dekady nie była zaliczana do dzieł sztuki, a krajobraz industrialny był zazwyczaj kojarzony tylko z degradacją romantycznie rozumianej Natury.

Dopiero narzucony przez tendencje awangardowe przymus poszukiwania nowych rozwiązań kompozycyjnych, streszczający się w formule gotowości do wykorzystania nieoczekiwanych perspektyw w ujęciu motywu, pozwolił odkryć niespodziewane piękno industrialnego krajobrazu, który zaczął być utożsamiany z nowoczesnością.

Sztandarowe hasła awangardzistów wykorzystujące pojęcia miasta, masy, maszyny zyskały ilustrację w postaci fotografii funkcjonujących samodzielnie lub w przetworzeniu poprzez kolaż lub montaż.

Etiuda eksponuje mało znany cykl Jerzego Lewczyńskiego BHP w konfrontacji z mitem nowoczesności i awangardowego imperatywu eksperymentu. Serię fotografii ukazano poprzez ich ekspresyjny potencjał w konfrontacji z hasłami entuzjastów nowego sposobu widzenia. Całość uzupełniają komentarze zespalające różnorodność wizualnych poszukiwań Lewczyńskiego.

 

Elektro Moon Vision / instalacja interaktywna / teren zewnętrzny Muzeum Śląskiego przy restauracji Moodro

Electro Moon Vision za pośrednictwem języka nowych mediów podejmuje problematykę dziedzictwa industrialnego z perspektywy społecznej, historycznej i ekologicznej. Zlokalizowana na terenie zewnętrznym Muzeum interaktywna instalacja będzie umożliwiała współtworzenie prezentowanych komunikatów / treści odnoszących się do charakteru i roli dziedzictwa industrialnego we współczesnym społeczeństwie.   

 

Wystawy i instalacje

 

26.09.2019–26.04.2020, Counting Memories, Chiharu Shiota / Galeria jednego dzieła / kurator: Łukasz Adamski

Instalacja site specific przygotowana specjalnie do monumentalnej Galerii jednego dzieła.

Artystka urodziła się w 1972 roku w japońskiej Osace. W swojej twórczości czerpie inspiracje z performansu oraz instalacji lat 70. XX wieku, a w szczególności z prac Mariny Abramović. Wpływy tej ostatniej widoczne są w niektórych performansach Shioty mieszczących się w nurcie endurance art, np. Try and Go Home z 1998 roku, w którym unurzana w błocie artystka spędziła cztery dni, poszcząc, w wykopanej w ziemi jamie. Widoczne też są nawiązania do sztuki Rebeki Horn, Any Mendiety, Louise Bourgeois i Evy Hesse, szczególnie jeżeli chodzi o użycie tkanin i problematykę jej performansów, które często dotykają motywu niepokoju, zapomnienia i pamięci. Shiota jest rozpoznawalną autorką instalacji, w ramach których wypełnia przestrzenie galeryjne sieciami z nici, tworząc labirynty, wplatając rzeczy osobiste lub przedmioty codziennego użytku. Instalacja, która zostanie przygotowana w Galerii jednego dzieła, będzie refleksją nad tym, co nas tworzy  oraz w jaki sposób nasze wspomnienia budują naszą tożsamość w kontekście Górnego Śląska.

 

26.09-3.11.2019, Stopnie nachylenia – interwencja w przestrzeniach Muzeum Śląskiego / Michał Łuczak / współpraca artystyczna: Joanna Rzepka-Dziedzic, Szymon Szewczyk / opieka nad projektem: Łukasz Adamski, Magdalena Czerny-Kehl, konsultacje: dr Seweryn Kuter 

Projekt Michała Łuczaka, realizowany we współpracy z artystą Szymonem Szewczykiem i kuratorką Joanną Rzepką-Dziedzic, nawiązuje do tradycji wydobycia węgla na Śląsku, jak i do samej architektury Muzeum Śląskiego.

Węgiel zbudował Górny Śląsk, ale też nieustannie naznacza jego krajobraz, również ten miejski. Podziemna eksploatacja ma widoczny i wyraźny wpływ na architekturę. Z drugiej strony wraz z zamykanymi kopalniami zmienia się ich otoczenie, dzielnice przyzakładowe podupadają. Proces tych zmian trwa i będzie trwał nawet po zamknięciu ostatniej kopalni, bo ziemia będzie jeszcze przez lata reagować na nasze w niej działania. Miasta Górnego Śląska pełne są kamienic, których już prawie nie ma i domów tak pochylonych, że żyć i pracować w nich mogą tylko ludzie, którzy stopniowo „krzywili się” razem z nimi.

 

26.09.2019–6.01.2020 / To co ukryte / Bartek Arobal Kociemba / wystawa stolarnia – parter / konsultacje i opieka nad projektem: Łukasz Adamski, projekt przestrzeni: Dominika Lorek

To co ukryte to podroż w podświadomość uruchomiona przez kontakt z energią konkretnego miejsca na Ziemi – Śląska. Tworząc osobistą mitologię, artysta otwiera przestrzeń, w ramach której wejdziemy w głąb świata fizycznego, w warstwy ziemi, w cielesność. Procesom rozkładu, stawania się i krążenia materii towarzyszyć będą mityczne postaci przetworzone przez indywidualną wrażliwość na granicy tego, co cielesne i intuicyjne.

 

Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn