Kup bilet

Certyfikat ekologiczny Green Key

Muzeum Śląskie w Katowicach otrzymało międzynarodowy certyfikat ekologiczny Green Key, który potwierdza przestrzeganie przez instytucję procedur mających na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko. Muzeum Śląskie jest pierwszym muzeum w Polsce, które otrzymało ten certyfikat.

Certyfikat ekologiczny Green Key 4Green Key to system certyfikacji ekologicznej obiektów branży turystycznej, które spełniają międzynarodowe standardy w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne, współpracy ze społecznością lokalną oraz budowy świadomości ekologicznej. Certyfikat ten otrzymują instytucje, które racjonalnie zarządzają zasobami, przyczyniają się do ochrony środowiska i wspierają ekologiczne zaangażowanie pracowników.

– Aby otrzymać ten najbardziej rozpoznawalny na świecie certyfikat ekologiczny, należy spełnić szereg kryteriów, które stanowią międzynarodowy standard. Można je podzielić na kryteria inwestycyjne, techniczne, dotyczące zarządzania wodą, energią elektryczną czy cieplną. Bardzo ważnym elementem oceny jest spełnienie kryterium edukacyjnego, czyli ukazanie, w jaki sposób instytucja rozwija świadomość edukacyjną – mówi Jarosław Szczygieł, prezes Fundacji dla Edukacji Ekologicznej, odpowiedzialnej za przyznawanie certyfikatów na terenie Polski. Program Green Key jest bowiem realizowany w poszczególnych krajach przez organizacje pozarządowe. Do tej pory certyfikat otrzymało około trzech tysięcy obiektów na całym świecie. – Muzeum Śląskie znajduje się w nowym budynku, w którym zastosowano wiele znakomitych rozwiązań przyjaznych środowisku, ale najważniejszy pozostaje osobisty wkład pracowników instytucji w działania proekologiczne – dodaje Jarosław Szczygieł.

– Przejrzeliśmy wszystkie procesy, jakie zachodzą w Muzeum Śląskim, dotyczące zużycia wody, energii czy stosowania nawozów na terenie zewnętrznym. Pracownicy naszego muzeum sami zdecydowali się na rozwiązania jak najbardziej oszczędne i jak najmniej inwazyjne dla środowiska. Uzyskanie certyfikatu Green Key to zatem sukces całego zespołu pracowników Muzeum Śląskiego. Wiemy jednak, że to dopiero początek zmian. Stan środowiska jest bowiem dla nas równie ważny, jak zachowanie dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska – mówi Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Certyfikat ekologiczny Green KeyWarto zaznaczyć, że Muzeum Śląskie wprowadziło specjalną politykę środowiskową, której celem jest realizowanie działań edukacyjnych, mających na celu uświadamianie pracownikom i odwiedzającym muzeum ich roli i wpływu na środowisko naturalne. Priorytetem w działaniach ekologicznych pracowników jest zmniejszenie ilości wykorzystywanych materiałów biurowych i gospodarczych, których produkcja i oddziaływanie na środowisko są uciążliwe, np. papieru czy chemii gospodarczej, a także dążenie do zmniejszenia zużycia zasobów oraz ilości wytwarzanych odpadów przy zwiększeniu skuteczności ich segregacji. Oprócz dążenia do dalszego minimalizowania liczby wydruków Muzeum od przyszłego roku będzie wprowadzało ekologiczny papier do ksero.

 

Polityka środowiskowa Muzeum Śląskiego w Katowicach

Stan środowiska jest dla Muzeum równie istotny, jak zachowanie dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Dążymy do wypracowania takiego modelu instytucji, który umożliwi zminimalizowanie jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

Nasze cele:

  1. Realizowanie działań edukacyjnych mających na celu uświadomienie pracownikom Muzeum ich roli i wpływu na środowisko naturalne.
  2. Realizacja i zaangażowanie się w projekty, których efektem może być poprawa świadomości ekologicznej zwiedzających i lokalnej społeczności.
  3. Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia procedur oceny wpływu organizacji na środowisko.

 

Nasze zobowiązania:

  1. Zmniejszenie ilości wykorzystywanych materiałów biurowych i gospodarczych, których produkcja i oddziaływanie na środowisko są uciążliwe, np. papieru, chemii gospodarczej.
  2. Dążenie do zmniejszenia zużycia zasobów, takich jak woda, energia elektryczna.
  3. Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenie skuteczności ich segregacji.
  4. Rozważanie aspektów środowiskowych w kontekście zmiany aranżacji wystaw w Muzeum.
  5. Zarządzanie terenami zielonymi Muzeum w sposób zrównoważony.
  6. Rozpowszechnienie założeń polityki środowiskowej wśród pracowników, zwiedzających oraz podmiotów współpracujących z Muzeum jako ważnych aspektów jej funkcjonowania.

Muzeum Śląskie z certyfikatem ekologicznym Green Key 3

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn