Kup bilet

Certyfikat ekologiczny Green Key

Certyfikat ekologiczny Green KeyGreen Key to najbardziej rozpoznawalny certyfikat ekologiczny na świecie. Wyróżnienie to przyznano do tej pory ponad 3200 obiektom w 65 krajach. Green Key wyznacza standardy w zakresie odpowiedzialności za środowisko i zrównoważonego działania w branży turystycznej.

 

W okresie od listopada 2019 roku do października 2020 roku Muzeum Śląskie w Katowicach sukcesywnie wprowadzało kolejne rozwiązania mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Rozwiązania te były zbieżne z kryteriami międzynarodowego standardu ekologicznego Green Key.

Cele, które zostały osiągnięte, to m.in. wprowadzenie zapisów dotyczących użytkowania ekologicznych środków czystości. Cel ten został osiągnięty dzięki zmianie procedury zamówień publicznych. Ponadto Muzeum wprowadziło ekologiczny papier do drukarek oraz zmniejszyło jego zużycie do celów biurowych. W tym obszarze został osiągnięty bardzo dobry rezultat – 52% zamawianego papieru to papier ekologiczny. Warta odnotowania jest również zamiana plastikowych kubeczków na wodę na biodegradowalne.

Kolejny sukces odniesiony przez Muzeum Śląskie to zwiększenie nacisku na segregację odpadów. Cel został osiągnięty przy współpracy z firmą sprzątającą, której pracownicy pilnują procesu segregacji oraz kiedy tylko to możliwe, sami segregują odpady. W wymiarze społecznym i edukacyjnym istotne znaczenie miała zmiana lokalizacji ogrodu społecznego, co przyczyniło się do zwiększenia dostępności tej przestrzeni. Jednocześnie Dział Oświatowy opracował szereg warsztatów i zajęć edukacyjnych promujących ogrody społeczne.

Jak podkreślają Katarzyna Szędzielorz i Justyna Pitas z Muzeum Śląskiego: Certyfikat Green Key to swego rodzaju uhonorowanie starań i działań pracowników Muzeum Śląskiego. Zaczynając od swojego mikrośrodowiska w pracy, wpływamy pozytywnie na środowisko nas otaczające. Zaczynaliśmy od podstawowych rzeczy, m.in. zwracaliśmy uwagę na zużycie wody i prądu. Wprowadziliśmy segregowanie śmieci oraz zadbaliśmy, aby firma odbierająca od nas nieczystości również odbierała je we frakcjach wydzielanych w Muzeum. Teraz posiadanie certyfikatu motywuje nas do dalszej pracy w ramach działań proekologicznych. Rokrocznie stawiamy sobie cele, a każdy osiągnięty cel jest dla nas bodźcem, abyśmy byli jeszcze lepsi.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju to proces, w wyniku którego podejmowane są działania zarówno inwestycyjne, jak i podnoszące świadomość ekologiczną pracowników oraz gości odwiedzających Muzeum. Certyfikat Green Key jest zwieńczeniem tych działań w odniesieniu do międzynarodowych standardów.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn