Kup bilet

Chorzów – Huta „Królewska”

24 maja 2021

Kategoria:
Industrialne dziedzictwo dawniej i dziś

Jedną z najbardziej charakterystycznych budowli składających się na hutę żelaza jest wielki piec. Wysokie na kilkadziesiąt metrów konstrukcje górujące ponad zadaszeniami hal, otoczone siecią rurociągów i uzupełnione charakterystycznymi półkolistymi zakończeniami nagrzewnic Cowpera, górowały kiedyś nad zabudową wielu górnośląskich miast.

Prezentowana pocztówka pochodzi z czasów II wojny światowej i została wydana przez oficynę Verlag Geyer & Co. Zdjęcie prezentuje widok ogólny fragmentu huty „Królewskiej” w Chorzowie z wyraźnie widocznymi konstrukcjami wielkich pieców. Przez wiele lat działalności zakład ten był jedną z największych hut żelaza w kraju. Spoglądając na zdjęcie, można zauważyć chronologię postępu technicznego regionalnego wielkopiecownictwa. Środkowy z trójki uwiecznionych na zdjęciu pieców jest konstrukcją najniższą, wyposażoną w murowaną instalację wieży załadunkowej. Wyglądem przypomina basztę zamkową. Po lewej stronie widoczne jest nowsze rozwiązanie, w którym wieża wykonana została przy użyciu kratownicy stalowej. Obie jednostki pochodziły z połowy XIX wieku i zostały uzupełnione w dalszych latach o nowsze rozwiązania usprawniające produkcję. Piec znajdujący się po prawej stronie rozpalony został w 1937 roku. W momencie wykonywania zdjęcia była to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji, bazująca na doświadczeniach wielkopiecownictwa ze Stanów Zjednoczonych. Dawne stalowe konstrukcje nośne otaczające murowany piec zastąpione zostały pancerzem, a dotychczasowy ręczny transport wsadu odbywał się za pomocą skipu.

Zdjęcie przedstawia teren zajmowany dawniej przez wydział wielkich pieców chorzowskiej huty.

 

Piotr Rygus

Zdjęcie przedstawia teren zajmowany dawniej przez wydział wielkich pieców chorzowskiej huty.Chorzów - Huta „Królewska”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn