>
Kup bilet

I Doroczna Konferencja SMP

Miejsca - nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych

  • Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie chęci udziału w wydarzeniu do dnia 15 lutego 2018 roku pod adresem
  • Julia Lizurek

I Doroczna Konferencja SMP zadedykowana jest problemom regionalnym widzianym z perspektywy procesów zachodzących w społecznościach lokalnych.

W ostatnich latach coraz większe znaczenie nabiera lokalność muzealna. To w małych ośrodkach ujawnia się ogromny potencjał kreatywny i społeczny.

W trakcie wydarzenia zostaną poruszone między innymi problemy związane z rolą muzeów w budowaniu więzi lokalnych, tworzeniu pamięci regionalnej. Muzea małych ojczyzn, opowiadające o regionie różnią się od siebie profilem, ale łączy je to, że bardziej niż poznaniu, służą integrowaniu lokalnej społeczności na różnych poziomach. Muzeum lokalne służy już nie tylko ochronie kultury materialnej, ale także dziedzictwa niematerialnego, którego depozytariuszem jest właśnie lokalna społeczność.

Podczas konferencji „Miejsca – nie miejsca. Muzea wobec zmian społecznych” swoją wiedzą
i doświadczeniem podzielą się zaproszeni goście. Udział w spotkaniu pozwoli również na nawiązanie profesjonalnych kontaktów oraz wymianę doświadczeń.


Termin: 7-9 marca 2018

Miejsce: Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1 / audytorium

 

>> Program konferencji

>> Formularz zgłoszeniowy

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo