Kup bilet

Pracownia Powstań Śląskich

Pracownia Powstań Śląskich, stricte badawcza, zajmuje się badaniami materiałów (głównie personalnych) dotyczących powstańców śląskich, ustaleniem liczby zweryfikowanych uczestników powstań i składu personalnego poszczególnych jednostek. Ponadto opracowuje skomplikowane struktury organizacyjne Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych i rozmaitych zgrupowań i oddziałów. Podstawą pracy są zbiory powstańcze przekazane z Archiwum Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, zasoby Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie i zespoły akt znajdujące się w Archiwach Państwowych. Efektem są referaty konferencyjne, artykuły i książki, np. Organizacja i ewidencja personalna 1. Pułku Strzelców Bytomskich oraz Baonu Szturmowego Bytomskiego (styczeń – kwiecień 1921). Teksty źródłowe. Finałem prac będzie wielotomowa edycja materiałów źródłowych.

Zobacz: Spis powstańców

historia.powstan@muzeumslaskie.pl

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn