Kup bilet

Fotografowanie i filmowanie wewnątrz i na zewnątrz

Fotografowanie podczas zwiedzania jest dozwolone bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu tylko i wyłącznie do użytku prywatnego*. Z uwagi na brak licencji na wykorzystywanie wizerunków do celów innych niż wystawiennicze fotografowanie może być w niektórych przypadkach całkowicie zabronione, o czym informuje zwiedzających obsługa Muzeum Śląskiego.

Na terenie zewnętrznym Muzeum Śląskiego można wykonywać zdjęcia oraz fotografować się na własny, prywatny użytek. Wizerunku Muzeum nie można wykorzystywać do celów komercyjnych. Dotyczy to głównie podmiotów biznesowych oraz, z uwagi na apolityczność instytucji, polityków w ramach pełnionych publicznie funkcji.

Muzeum Śląskie zgłosiło wnioski dotyczące rejestracji znaku towarowego przedstawiającego wizerunek Muzeum do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante. Każdorazowe użycie wizerunku Muzeum Śląskiego wykraczające  poza dozwolony użytek prywatny wymaga otrzymania oficjalnej zgody.

* Zakres własnego użytku prywatnego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (art.23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn