Kup bilet

Głusza

„Głusza” to nietypowy projekt, który z potrzeby dialogu rozwinął się w programowe działanie wpisane w misję instytucji kultury. Obejmuje działania edukacyjne, badawcze, ale także sieciowanie środowisk zawodowych, integrację słyszących i niesłyszących, tworzenie kolekcji muzealnej surdianów oraz pierwszą w Polsce i Europie wystawę poświęconą tematyce komunikacji, sztuki i kultury Głuchych.

Inspiracją do podjęcia działań na rzecz osób Głuchych były wyniki raportu NIMOZ z 2014 r., według którego jedynie 2% muzeów w Polsce było dostępne dla osób Głuchych.

W roku 2017 rozpoczęliśmy działania edukacyjne „Mig Muz” realizowane  w szkołach dla niesłyszących. W latach 2018-2021 zrealizowaliśmy cztery seminaria z udziałem osób Głuchych z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, a także młodych projektantów z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Współpracowaliśmy z Teatrem Śląskim jako współorganizatorzy Międzynarodowego Festiwalu „Open the Door” i Kinem Światowid przy projekcie „Kino wrażliwe” oraz działaniach związanych z dostępnością w polskim języku migowym.Prowadzimy badania nad dziedzictwem językowo-kulturowym „Głuchych”, nagrywając wywiady z osobami Głuchymi. Część z nich będzie można zobaczyć na wystawie.

Nawiązujemy kontakty z Głuchymi artystami z całego świata.

W 2021 roku Muzeum Śląskie zakupiło trzy obrazy prekursorki nurtu deaf art – Nancy Rourke, wzbogacając kolekcję własną. Muzeum włączyło się w ten sposób do otwartej dyskusji na temat nurtu deaf art, który jest jeszcze mało znany w Europie. Cechuje go silny krytycyzm, którym Głusi manifestują swoją językowo-kulturową odrębność, osobiste przeżycia i doświadczenia.

Od 2018 roku realizowane są seminaria i spotkania z udziałem osób Głuchych z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, a także młodych projektantów z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Działania edukacyjno-włączające realizowane w ramach seminarium „Sztuka łączenia” zostały dostrzeżone przez środowisko muzealników oraz edukatorów i w roku 2018 otrzymały nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2018 w kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych i popularyzacji dziedzictwa kulturowego”.

Projekt „Głusza” ma charakter interdyscyplinarny, a nadrzędnym celem jego realizacji jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego mniejszości językowo-kulturowej Głuchych osobom słyszącym, przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych przez wspieranie wielojęzyczności oraz integracji i dostępu do kultury.

Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn