Kup bilet

Irlandia i Polska – o podobieństwach i różnicach / Panel dyskusyjny z udziałem Williama Blaira

Data wydarzenia:

15.10.2019 18:00 - 19:30

Rodzaj:
Spotkania i dyskusje

Odbiorcy:
Dorośli i młodzież, Seniorzy

Adres:
Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice
Historia Irlandii i jej walki o niepodległość jest niezwykle zbliżona do historii Polski, zwłaszcza w czasie i po zakończeniu I wojny światowej. Szczególną bliskość można zobaczyć na Górnym Śląsku. Jednym z przedmiotów rywalizacji i sporów również tutaj pozostawały stosunki religijne. Zapraszamy na spotkanie „Irlandia i Polska – Dwugłos o podobieństwach i różnicach drogi do niepodległości” poświęcone tej tematyce.

 

Gościem specjalnym będzie William Blair z National Museums Northern Ireland Belfast.

Prowadzenie: dr Paweł Parys (Muzeum Śląskie)

Uczestnicy: William Blair (National Museums Northern Ireland Belfast), dr Dawid Keller (Muzeum Śląskie)

 

6 grudnia 1921 r. po kilkuletnich działaniach polityczno-wojskowych podpisano traktat brytyjsko-irlandzki, który potwierdził podział Irlandii na dwie części – gdzie 6 hrabstw z północnej części wyspy pozostało częścią Wielkiej Brytanii, a pozostałe 26 hrabstw uzyskało status brytyjskiego dominium i utworzyło Wolne Państwo Irlandzkie. Był to ważny etap procesu odrodzenia narodowego mieszkańców Irlandii, którego jedną z kulminacji było powstanie wielkanocne 1916 r. W 1918 r. odrodziła się, po 123 latach zaborów, Rzeczpospolita Polska. Tradycje państwowości i samodzielności w ciągu długiego XIX w. były poddawane presji ujednolicania w ramach państwowości rosyjskiej, niemieckiej i austriackiej. W każdym z tych państw, choć na różne sposoby, dążono do stworzenia z Polaków lojalnych obywateli imperium. Wybuch I wojny światowej, wojny zaborców, przyniósł jednak zmianę sytuacji także tutaj i odbudowę pozycji państwa, które zaczęło scalać ziemie zamieszkiwane przez ludność polską. Ważnym elementem tego procesu był górnośląski plebiscyt i rywalizacja z Niemcami o ten teren, zakończona jego formalnym podziałem w październiku 1921 r. Również tutaj polskie odrodzenie narodowe sięgało XIX w., również tu podjęto walkę zbrojną (trzy powstania śląskie). Podczas panelu uczestnicy podejmę próbę wskazania podobieństw i różnic zachodzących w drogach Polski i Irlandii do odzyskania niepodległości – począwszy od form ucisku narodowego, czołowych działaczy i ich poglądów, a skończywszy na międzynarodowym kontekście.

 

 

William Blair jest Dyrektorem ds. zbiorów w Muzeach Narodowych Irlandii Północnej. Był kuratorem wystawy „Titanic” w Ulster Folk and Transport Museum oraz autorem książki „Titanic: Behind the Legend”. Kierował przebudową galerii historii nowoczesnej w Muzeum Ulsteru, a ostatnio także powstaniem wystawy „Troubles and Beyond” (o historii Ulsteru w XX w.) . Jest prezesem Irlandzkiego Stowarzyszenia Muzeów. 

 

15.10 / wtorek / godz. 18.00

Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego / p.-3, sala A

wstęp wolny

 

Podana godzina zakończenia sugeruje przybliżony czas trwania wydarzenia.

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami korzystania z usług Muzeum Śląskiego.

Przydatne informacje: Parkingi w Muzeum Śląskim.

Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku 1 Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku 3

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn