Kup bilet

Kolekcje bez granic. Sympozjum naukowe

Data wydarzenia:

12.09.2017 - 14.09.2017

Kategoria:
Biblioteka

Rodzaj:
Konferencje

Adres:
Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice, Biblioteka i czytelnia
Niemiecko-polska konferencja „Kolekcje bez granic. Zasoby bibliotekarskie na temat (Górnego) Śląska oraz innych regionów kulturowych w Niemczech oraz w Europie Środkowo-Wschodniej” / „Sammlungen ohne Grenzen. Bestände und Bibliotheken zu (Ober-)Schlesien und weiteren Kulturregionen in Deutschland und Ostmitteleuropa“ – Katowice

W dniach od 12 do 14 września 2017 roku Biblioteka im. Marcina Opitza (Herne) we współpracy z Biblioteką Śląską i Muzeum Śląskim w Katowicach oraz Niemieckim Forum Kultury Europy Wschodniej i Cyfrowym Forum Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowała w Katowicach konferencję dla bibliotekarzy i naukowców. Spotkanie odbyło się w ramach grupy roboczej bibliotek i zbiorów dotyczących historii i kultury Niemców w Europie środkowej i Wschodniej. Projekt został sfinansowany przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. Miejscem spotkania było nowoczesne i doskonale wyposażone audytorium Biblioteki Śląskiej.

Słowa powitalne wygłosili: dr Henryk Mercik (członek Zarządu Województwa Śląskiego), Waldemar Bojarun (wiceprezydent Miasta Katowice), prof. dr hab. Ryszard Koziołek (prorektor Uniwersytetu śląskiego), prof. dr hab. Jan Malicki (dyrektor Biblioteki Śląskiej) oraz dr Nicole Zeddies (przedstawicielka Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów). W tematykę konferencji wprowadził uczestników dr Hans-Jakob Tebarth, dyrektor Biblioteki im. Marcina Opitza, a wykład inauguracyjny pt. „Magna Industria – mit założycielski Górnego Śląska. Przemyślenia historyka sztuki” wygłosiła prof. dr Ewa Chojecka z Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja składała się z trzech głównych bloków tematycznych, którymi były: 1. Wykłady wprowadzające nt. historii i kultury Górnego Śląska, 2. Niemiecko-polskie oraz międzynarodowe możliwości współpracy – biblioteki, archiwa, instytuty germanistyczne, badania pozauniwersyteckie oraz 3. Aktualne zagadnienia bibliotekarstwa.

Konferencji towarzyszyła wystawa aktualnych publikacji Niemieckiego Forum Kultury Europy Wschodniej (Poczdam), Muzeum Górnośląskiego (Ratingen) oraz prezentacja wydawnictw polskich (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteka Śląska, Wydawnictwo Śląsk).

Program wzbogaciły także: wizyta studyjna w Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie uczestników konferencji powitała dyrektor Muzeum Alicja Knast, połączona z wykładem w muzealnej Bibliotece oraz zwiedzaniem wystawy stałej „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, przyjęcie w Akademii Muzycznej i minikoncert organowy w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego oraz zwiedzanie Muzeum Organów Śląskich. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zwiedzenia Biblioteki Śląskiej.

Obradom towarzyszyły ożywione rozmowy oraz wymiana informacji i doświadczeń w kuluarach.

Uczestnicy konferencji wysoko ocenili jej przebieg i organizację, a treści uznali za bardzo interesujące i inspirujące.

Kolekcje bez granic. Sympozjum

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo